205. Ko Bībele māca par Jēzus nākšanu uz tiesu?


Identitātes apzināšanās

Kāpēc Tu esi kristietis?


Tāpēc, ka es ticu Dievam Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam un esmu Viņa Vārdā kristīts.

Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.” (Mt.28:19)

Ticībā uz Jēzu Kristu jūs visi esat Dieva bērni, jo jūs visi, kas esat uz Kristu kristīti, esat ietērpti Kristū. (Gal.3:26-27)

Birkas: , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.