163. Kā Dieva tēls mūsos var atgriezties?


Ejiet un runājiet ar Jēzu!

Un, kad Jānis cietumā par Kristus darbiem dzirdēja, viņš sūtīja divus no saviem mācekļiem un lika Viņam sacīt: “Vai Tu esi Tas, kam jānāk, jeb vai mums citu gaidīt?” [Mt.11:2-3]

Ejiet un runājiet ar Jēzu!


Kādēļ Jānis sūtija vēstnešus pie Jēzus ar šādu jautājumu? Kādreiz ari mūsdienās no kanceles dzird skaidrojumu, ka Jānis esot mocījies šaubās, tāpēc lūdzis, lai Jēzus dod skaidru atbildi: “Vai Tu esi Tas, kam jānāk, jeb vai mums citu gaidīt?”

Tomēr uzticami baznīcas sprediķotāji senatnē šo Bībeles tekstu ir skaidrojuši citādi. Viņi teica: Jānis Kristītājs nešaubījās, bet savus mācekļus sūtīja pie Jēzus tādēļ, lai tie dzirdētu no Viņa paša mutes, kas Viņš ir.

Problēma bija tāda, ka Jāņa Kristītāja mācekļi savu skolotāju godāja vairāk par Jēzu [Jņ.3:26]. Jānis tobrīd atradās cietumā, savukārt Jēzus aktīvi darbojās, darīdams zīmes un brīnumus. Tādēļ bija pienācis īstais bridis sūtīt savus mācekļus pie Jēzus: ejiet un jautājiet Viņam, tad jūs saņemsiet atbildi no Viņa paša.

Tā šo tekstu skaidroja Mārtiņš Luters, Jaspers Rasmusens Brohmans un Heinrihs Millers, un šiem vīriem bija pareiza izpratne.

Mums ir brīnišķīga iespēja ieskatīties Dieva kalpa Jāņa Kristītāja sirdī. Viņš nevēlējās būt liels savās vai citu acīs. Viņš tikai gribēja pasludināt pasaules grēku nesēju Dieva Dēlu Jēzu – Dieva Jēru un apsolīto Mesiju.

Šajā ziņā Jānis ir brīnišķīgs paraugs visiem kristiešiem, ne tikai mācītājiem, bet arī citiem, kas ikdienā ticību Jēzum apliecina klusi un neuzkrītoši.

Mums visiem kādreiz nākas sastapt cilvēkus, kuri šaubās par Jēzu. Mēs nevaram izzināt viņu domas un uzskatus, taču varam dot viņiem to pašu padomu, ko Jānis Kristītājs deva saviem draugiem: ejiet un runājiet ar Jēzu! Ejiet un klausieties Viņa vārdus un redziet Viņa darbus. Ar atvērtu sirdi klausieties Jēzus balsī, lai Dieva Gars ar Savu patiesību jūs pārliecina.

Arī šodien ir jāiet pie pirmavota un jāvaicā pašam Jēzum. Ņem rokā Bībeli un lasi Dieva vārdu, kas ir liecība par Viņu. Klausies patiesu un uzticamu Dieva vārda sludināšanu, kas māca Svētos Rakstus. Lasi, klausies un lūdz Dievam gaismu un skaidrību, lai vari Viņu sastapt. Dievs ir sūtījis Jēzu mūsu glābšanai, tāpēc negaidi nevienu citu.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.