163. Kā Dieva tēls mūsos var atgriezties?


Skatīt Dieva godību

“Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.” [Jņ.1:14]

skatīt Dieva godību


Daudzus gadus pēc Jēzus dzimšanas apustulis Jānis apņēmās rakstīt par Jēzus godību, ko bija pieredzējis. Ar ko Jānim saistījās Jēzus godība?

Jānis taču nebija klāt Jēzus dzimšanas naktī, kad Betlēmes laukos eņģeļi dziedāja ganiem un viss kļuva gaišs kā dienā. Nē, eņģeļu pulkus Jānis nebija redzējis, un slavas dziesmu viņš nebija dzirdējis.

Bet ko viņš bija redzējis? Kas apustulim bija padomā, kad viņš tik spēcīgiem vārdiem rakstīja par Dieva godību?

Jā, viņš patiešām sastapa Jēzu, ko citi savu ierobežoto zināšanu dēļ sauca par galdnieka dēlu, jo ārēji Viņš līdzinājās parastam cilvēkam. Taču Jānis bija dzirdējis Jēzus vēsti, Viņa vārdus par Dieva žēlastību un mīlestību. Viņš bija redzējis Jēzus brīnumdarbus un Viņa doto svētību bērniem. Jānis bija redzējis Lācara augšāmcelšanu. Viņš bija redzējis Jēzu mirstam pie krusta un, iespējams, viņa domas saistīja arī Jāņa Kristītāja vārdi par Dieva Jēru, kas nes pasaules grēku.

Visbeidzot Jānis sastapa Jēzu pēc Viņa augšāmcelšanās no nāves. Apustulis bija klāt arī tajā brīdī, kad Jēzus Saviem mācekļiem deva lielo misijas pavēli: ejiet pa visu pasauli un sludiniet Evaņģēliju visai radībai.

Jānis zināja un bija pieredzējis, ka Jēzū ir atklājusies Dieva godība. Kas ir sastapis Jēzu un dzirdējis Viņa vārdus, ir redzējis Dieva godību.

Vecajā Derībā mēs lasām, kā mākonis apklāja saiešanas telti tuksnesī un Tā Kunga godība piepildīja svētnīcu [2.Moz.40:34]. Saiešanas telts bija svēta vieta, kur Dievs bija solījis mājot Savā godībā. Israēla tautas nometnē atradās svētnīca, kas bija kļuvusi par mājvietu bezgalīgajam Dievam, kuru nespēj aptvert visas debesu debesis.

Līdzīgi Dieva godība iemājoja Jēzū, tikai tā bija daudz reālāka un dzīvāka. Ārēji raugoties, Jēzus bija tāds pats cilvēks kā mēs. Jā, Viņš piedzima kā cilvēks, bet vienlaikus Viņš bija arī Dieva Dēls, kurā mājoja visa Dieva godība. Kas tic Viņam, patiesi ir redzējis Dieva godību.

Negaidi neko citu, bet ticībā raugies uz Jēzu, un tu redzēsi Dieva godību.

Birkas: , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.