195. Kā Kristus tevi atpestīja arī no sātana varas?


Svētā Tālivalža diena

Šodien e-BAZNICA pirmo reizi savā pastāvēšanas laikā svin e-POELMIKAs aizbildņa svētā Tālivalža dienu.

Svētā Tālivalža diena


Kas tad īsti ir svētā Tālivalža diena? Jau izsenis tā tikusi svinēta kā e-kardināla talyc dzimšanas diena, taču šodien e-pāvests trešo novembri pasludinājis par ikgadēju svinamo dienu – svētā Tālivalža dienu.

Dieva Vārds saka: “Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Manas būtnes veidojums Tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots. Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas.” [Ps.139:14-16]

Šodien ir Tālivalža sešpadsmit tūkstoši astoņi simti trešā dzīves diena. Un e-BAZNICAs e-ntuziasti novēl e-POELMIKAs tēvam talyc Dieva svētību visās nākamajās Dieva grāmatā ierakstītajās un Dievam vien zināmajās dienās.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Svētā Tālivalža diena”

  1. talyc:


    :D
    Pal-Dies

    …Dažs ievēro vienu dienu vairāk par otru, dažs turpretim visas dienas tur vienādas: ikviens lai pilnīgi turas savā pārliecībā! Tas, kas kādu dienu sevišķi ievēro, to ievēro Tam Kungam par godu un, kas ko ēd, ēd to Tam Kungam par godu, jo viņš par to pateicas Dievam. Bet arī tas, kas neēd, to dara Tam Kungam par godu, jo arī viņš pateicas Dievam. Jo neviens mūsu starpā nedzīvo sev pašam, un neviens nemirst sev pašam. Jo, ja dzīvojam, dzīvojam savam Kungam un, ja mirstam, mirstam savam Kungam. Tātad, vai dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam savam Kungam. Jo tādēļ Kristus ir miris un dzīvs tapis, lai būtu Kungs pār mirušiem un dzīviem…(Rom.14:5-9)Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.