85. Kā pienākas jauniešiem un arī tiem, kuri nesastāv laulībā, pildīt sesto bausli?


Dubultais Es

“Viņš izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību.” [Ps.103:4]

Dubultais Es

Kas ir mana taisnība? – Tas, kas man šķiet pareizi esam.
Kas ir Dieva taisnība? – Tas, ko Dievs savā vārdā solījis Un tas, ko Viņš saskaņā ar solīto piepilda.

Kas ir mana patiesība? – Tas, kam es ticu un ko bez viltus citiem pasludinu kā taisnību esam.
Kas ir Dieva patiesība? – Tas, ka caur Kristu Viņš izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību.

Ko varu darīt, ja mana taisnība nesaskan ar Dieva taisnību? – Tad varu meklēt sev citu dievu.
Bet ko tad, ja Dieva taisnība nesaskan ar manējo? – Tad Viņš var iet… var iet un atrast sev citu mani. (…bet tas ir …kā?)

Tas ir tā, kā tikai Dievs to var darīt – radot „vis-kaut-ko” no „nekā”. Dievs saka un tas top. Tā pat kā saule, zvaigznes un visi citi debesu spīdekļi tika radīti Dieva vārda spēkā; Tā pat kā zivis ūdeni un putni padebešus piepilda pēc Viņa vārda pavēles; Tā pat manī, līdzās vecajam grēcīgajam cilvēkam, ir radīts jaunais – garīgais, kurš top vainagots ar mīlestību un žēlastību.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.