15. Par ko Dievs runā pirmajā plāksnē?


Nenāk neviens, kurš nav izlīdzis

“Jo visai Dieva pilnībai labpatika iemājot Viņā, lai caur Viņu un uz Viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar Viņa krusta asinīm visu starpā mieru – gan debesīs, gan virs zemes.” [Kol.1:19-20]

="Nenāk


Izlīgums Kristū ir Bībeles svarīgākā vēsts. Tā ir Dieva vārda mācība, kas jāsaprot mums visiem.

Kam bija vajadzīgs izlīgums – vai Dievam? Nē, kādi sacīs, Dievs taču uz cilvēkiem nedusmojas. Šie ļaudis apgalvo, ka izlīgums ar Dievu vajadzīgs mums, nevis Dievam, savukārt Jēzus ir nācis kā Viņa mīlestības apliecinājums.

Tomēr šādas domas nesaskan ar Bībeles mācību, jo Svētajos Rakstos teikts, ka Dievs ir salīdzinājis pasauli ar Sevi un paveicis to Kristus krustā.

Bībele māca, ka Jēzus ir nesis par mums grēku izpirkuma upuri [1.Jņ.2:2].

Respektīvi izlīgums nozīmē to, ka Dieva Dēls ir uzņēmies mūsu sodu un izpircis mūsu grēkus.

Bet ja Dievs vēlējās tikai parādīt savu mīlestību, kāpēc Jēzum bija jāmirst pie krusta? Nē, izlīgums bija nepieciešams dumpja dēļ, ko cilvēks bija sarīkojis pret Dievu. Šajā nelaimē cilvēks atrodas jau kopš grēkā krišanas dienas, tāpēc svētais Dievs Savā sadraudzībā nepieņem nevienu grēcinieku, kurš ar Viņu nav izlīdzis.

“.. bez asins izliešanas nav piedošanas” [Ebr.9:22].

Cik brīnišķīgu izlīgumu Dievs mums sarūpēja! Jā, pats Dievs uzņēmās iniciatīvu, sūtīja pasaulē Savu Dēlu un ļāva Viņā iemājot visai Dieva pilnībai. Pie krusta par mums mira patiess Dievs un patiess Cilvēks! – Tāds ir glābšanas dziļais noslēpums.

Pateicoties Jēzum, izlīgums ir noticis. Grēks ir izpirkts. Mūsu labā Dieva Dēls Jēzus ir panācis mieru ar Dievu, samaksājot ar krusta nāvi. Tagad viss mūsu glābšanai nepieciešamais ir īstenots.

Mums nekas vairs nav jādara savas glābšanas labā, tikai jāsaņem, un jāpateicas.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.