138. Kas ir grēks pret Svēto Garu?


Gada pēdējā dienā

Es savukārt nodomāju: es velti esmu pūlējies, es lieki un ne par ko esmu šķiedis savu spēku; tomēr mana taisnība ir pie Tā Kunga un mana alga mana Dieva rokā. [Jes.49:4]

Gada pēdējā dienā


Gada pēdējā dienā var domāt par daudz un dažādām lietām. Atskatīšanās pagātnē bieži vien nav patīkama. Varbūt tu jautā: kāds labums no visām manām pūlēm un darba? Es savā dzīvē esmu vēlējies apliecināt un pagodināt Jēzu, bet vai pagājušajā gadā tas ir izdevies?

Tā kristietis mēdz domāt. Šādā brīdī ir svētīgi lasīt pravieša Jesajas vārdus, kur runātājs ir Tā Kunga kalps, apsolītais Mesija. Arī Viņš reiz bija spiests nopūsties, pagurstot un paciešot grēcinieku naidu [Mk.9:19; Ebr.12:3].

Cilvēks, kas tic Kristum, uz sevi var attiecināt Svēto Rakstu vārdus: “Mana taisnība ir pie Tā Kunga.” Kad stāvam Dieva vaiga priekšā, mums pašiem nav savas taisnības, jo mūsu taisnība ir pie Jēzus.

Džons Banjans savā grāmatā “Svētceļinieka taka” raksta šādi: Dievs allaž redz manu taisnību, kas arvien atrodas Viņa priekšā, jo mana taisnība ir Jēzus [1.Kor.1:30]. – Tieši tāds ir mans mierinājums. Lai kā man neveicas un viss notiek pretēji iecerēm, lai kā es viļos pats sevī un savos darbos, tomēr mana taisnība ir pie Dieva un mana glābšana ir Jēzus nopelna dēļ.

Jā, arī mana alga ir pie Dieva. Vai kristīgi cilvēki drīkst runāt par algu pie Dieva? Jā, drīkst, jo šādi runā pati Bībele. Jēzus apsola algu par darbiem, kas strādāti un darīti Viņa dēļ [Mt.10:41]. Pāvils saka to pašu: “Ja kāda darbs, ko tas uzcēlis, paliks, tas dabūs algu” [1.Kor.3:14].

Lai arī mūsu glābšana ir no tīras dievišķas žēlastības, tomēr Dievs piešķirs algu tiem, kas uzticīgi Viņam kalpojuši. “Jo Dievs nav netaisns, ka aizmirstu jūsu darbu un mīlestību, ko esat parādījuši Viņa vārdā ar to, ka esat kalpojuši svētajiem un vēl kalpojat” [Ebr. 6:10].

Ko nozīmē saņemt algu? Mēs taču neesam neko pelnījuši. Vai mums pašiem būtu kas tāds, ko neesam saņēmuši no Dieva [1.Kor.4:7]? Gan dievbērnība, gan mūsu talanti, gan visa mūsu kalpošana ir tikai un vienīgi Dieva žēlastības dāvanas.

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.