299. Ko nozīmē kristība Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā?


Dieva tēls un Dieva līdzība

Ko tas izsaka – “Dieva tēls un Dieva līdzība”?

Dieva tēls un Dieva līdzība

Dieva tēls un Dieva līdzība nav nekas cits, kā taisnīgums un patiess svētums, kurā tika radīts pirmais cilvēks. Viņš bija augstākā mērā pilnīgs, perfekti veidots, nesamaitāts un visi viņa miesas un dvēseles tieksmes un spēki bija nesamaitāti. Pirmais cilvēks dzīvoja pilnīgā saskaņā ar Dieva prātu un gribu.

Ietērpieties jaunā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva taisnībā un patiesības svētumā. [Ef.4:24]

Tik to, redzi, es esmu atradis – ka Dievs cilvēkus ir radījis taisnus, bet viņi paši ir izgudrojuši visādas viltības. [Sal.māc.7:29]

Dievs redzēja visu, ko bija darījis, un, redzi, tas bija ļoti labi! [1.Moz.1:31]

Apvelciet atjaunoto cilvēku, kas ir atjaunots saprašanā pēc Radītāja tēla. [Kol.3:10]

Kungs Dievs veidoja no zemes visādus lauka zvērus un visādus debesu putnus un deva tos cilvēkam, lai redzētu, kā viņš tos nosauks. Kā cilvēks nosauca dzīvās būtnes, tāds bija to vārds. Un cilvēks deva vārdus visiem lopiem un debesu putniem, un visiem lauka zvēriem, bet nebija cilvēkam palīga, kas būtu tam līdzās. [..] Un cilvēks teica: “Šī ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas! Tāpēc lai to sauc par sievu, jo no vīra tā ņemta!” [1.Moz.2:19-20.23]

Dievs teica: “Taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār zivīm jūrā un pār putniem debesīs, un pār lopiem, un pār visu zemi, un pār visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi!” [1.Moz.1:26]

Kungs Dievs stādīja dārzu austrumos no Ēdenes un ielika tur cilvēku, ko bija izveidojis. [1.Moz.2:8]

“No laba un ļauna atzīšanas koka neēd! – Jo tai dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirtin mirsi!” [1.Moz.2:17]

“Tāpēc vīrs pametīs savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un viņi būs viena miesa.” [1.Moz.2:24]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.