345. Kādam nolūkam mūsu Kungs Jēzus Kristus lieto Vakarēdiena atribūtus?


Kristus pravieša amats

Kas ir Kristus pravieša amats un kādā veidā Viņš veic Savu pravieša amatu?

Kristus pravieša amats

Kristus pravieša amats nozīmē paust sava debesu Tēva gribu par pestīšanu un mācīt mums ceļu uz to.

Kungs, tavs Dievs, tev dos tādu pravieti kā es – no pašu ļaudīm, no taviem brāļiem, klausiet viņu! [5.Moz.18:15]

Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie Tēva krūts, viņu ir atklājis. [Jņ.1:18]

Kristus pravieša amatu veic divējādi:

  • sludinot Evaņģēliju, ka Dieva nodoms visas cilvēces pestīšana caur Kristu pašu

    Viņš atnākdams ir pasludinājis mieru – gan jums, kas bijāt tālu, gan viņiem, kas bija tuvu. [Ef.2:17]

    Kad viņš vēl runāja, redzi, spožs padebesis tos apēnoja, un pēkšņi balss no padebeša atskanēja: “Šis ir mans mīļotais Dēls, uz ko man labs prāts, klausiet viņu!” [Mt.17:5]

  • iedibinot Dieva vārda sludināšanas un sakramentu izdalīšanas amatu, ar kura starpniecību Kristus turpina darboties Savas draudzes vidū.

    Un viņš tiem sacīja: “Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābts, bet, kas netic, tas tiks pazudināts. [..] Bet viņi izgāja un sludināja it visur, un Kungs darbojās līdzi un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm. [Mk.16:15-16, 20]

    Viss ir no Dieva, kas mūs ar sevi caur Kristu ir samierinājis un ir uzdevis mums šai izlīgšanai kalpot. [2.Kor.5:18]

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.