244. Ko Bībele māca par miesas augšāmcelšanos?


Iegūt taisnību Dieva priekšā

Kas ir taisnošana un kā var iegūt taisnību Dieva priekšā un iemantot mūžīgo dzīvību?

Iegūt taisnību Dieva priekšā

Taisnošana ir tāda Dieva darbība, kad Viņš apžēlojas par nabaga grēcinieku, kas patiesi tic Jēzum Kristum, un no tīras žēlastības un piedod viņa grēkus un uzņem viņu mūžīgajā dzīvībā.

Nevis ar saviem darbiem vai nopelniem vai arī taisnību, kas mājotu manī pašā vai būtu manī iepildīta, bet gan tikai un vienīgi no Dieva žēlastības un apžēlošanas Jēzus Kristus nopelna dēļ, uz ko man sirds droši paļaujas un ko tā satver un patur.

Dieva taisnība ticībā uz Jēzu Kristu ir visiem, kas tic; tur nav nekādas atšķirības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Dieva žēlastībā visi tiek attaisnoti bez nopelna, jo viņš tos atpircis Kristū Jēzū, viņā, ko Dievs licis par izlīgumu viņa asinīs, ko saņemam ticībā, lai Dievs parādītu savu taisnību. [Rpm.3:22-25]

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.