363. Kādā kārtībā iesvētīšanas mācību beigušie pirmo reizi tiek laisti pie Vakarēdiena?


Kas ir kāzu drēbes?

“Tad ķēniņš iegāja viesus aplūkot un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs. Un viņš sacīja tam: draugs, kā tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbēm? – Bet tas palika kā mēms. Tad ķēniņš sacīja saviem kalpiem: sasieniet tam kājas un rokas un izmetiet to galējā tumsībā.” [Mt.22:11-13]

Kas ir kāzu drēbes?

Debesu valstību Jēzus Kristus līdzina ķēniņam, kas taisīja savam dēlam kāzas [Mt.22:1-14]. Iecerēts ir grandiozs pasākums. Arī mūsdienās prinču un princešu laulībām tiek pievērsta starptautiska uzmanība, tas izskan masas saziņas līdzekļos, tiek ielūgti prezidenti un ministri, karaļi un karalienes, grāfi utt. Pēc laulībām tiek publicēti raksti ar krāšņām fotogrāfijām par laulību norisi, viesiem, ēdieniem un aktivitātēm.

Bet līdzībā aicinātie viesi noraida ielūgumu. Tad ķēniņš sūta otro reizi savus sūtņus, kuri uzsver, ka ir sagatavots brīnišķīgs pasākums. Bet arī to lūgtie viesi nezināmu motīvu dēļ neņem vērā. Kādi pat nogalina sūtņus! Šos slepkavas ķēniņš soda – tas ir taisnīgs sods.

Seko trešais aicinājums. Kāzu nams pildās ar viesiem – aicina no lielceļiem kādus vien atrada. Ar to ķēniņš apliecina savu augstsirdību un žēlastību. Viņš ielūdz ikvienu. Ielūdz pat tādus, kuri ar saviem darbiem nespētu nopelnīt vai atlīdzināt parādīto žēlastību. Cilvēki, kuri maldījās pa lielceļiem, neatrodot pilsētu, kur apmesties uz dzīvi, tiek ievesti tieši ķēniņa pilī karaliskās kāzās. Ar to ir brīnišķi atainota neizmērojamā Dieva žēlastība un mīlestība, kas apliecināta Jēzū Kristū pasaulei. Dievs neuzlūkojot cilvēka ārieni, ikvienu aicina saņemt grēku piedošanu Jēzus Kristus nopelna dēļ, un dāvā mūžīgo dzīvību Debesu valstībā, kas ir brīnišķīgais un apsolītais ķēniņa kāzu mielasts.

Lūk, grēku piedošana Jēzus Kristus nopelna dēļ. Grēku piedošana Jēzus Kristus ciešanu un nāves dēļ ir kāzu drēbes. Tās sauc arī par taisnības drēbēm un baltajām drēbēm. Proti, Dieva taisnīgais sods attiecas uz visiem, bet Kristus uzņēmies šo sodu mūsu dēļ. Kristus dēļ mēs esam taisni – ietērpti kāzu drēbēs un līdz ar to pilntiesīgi kāzu viesi.

Sods kādu saņēma draugs, ir taisnīgs. Pirms ieiešanas kāzās ķēniņi dāvāja viesiem kāzu drēbes. Bet viņš “šeit ienācis bez kāzu drēbēm.” Tiesa ir taisnīga un šausmīga! Viņš kļūst mēms un nespēj attaisnoties. Viņš bijis pārāk augstprātīgs un pašpaļāvīgs, lai ticētu Dieva neizmērojamai žēlastībai Jēzus Kristus dēļ. Viņam to sludināja un mācīja, bet viņš noraidīja žēlastību, kad ikvienam tiek dāvāta grēku piedošana un apsolīta mūžīgā svētlaime, bez jebkāda nopelna, piepūles vai centiena mīļā Glābēja Jēzus Kristus dēļ!

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.