174. Kādēļ mūsu Pestītāja vārds ir Kristus?


Ticība grēku piedošanai

Kāpēc ticības apliecinājuma tiek sacīts: “Es ticu uz grēku piedošanu”?

Ticība grēku piedošanai


Ticība grēku piedošanai tiek apliecināta tāpēc, ka cilvēks nevar Dieva priekšā iegūt taisnību ar paša spēkiem vai darbiem, bet ka grēku piedošana tiek dāvināta Dieva žēlastības dēļ ticībā Jēzum Kristum. Jo kur grēku piedošana, tur ir arī patiesa taisnošana.

Kungs, ja tu skaitītu mūsu apgrēcības, mans Kungs, kurš gan pastāvētu? Taču tu mēdz piedot – tādēļ tevi bijā! [Ps.130:3-4]

Neej pie tiesas ar savu kalpu – neviens no dzīvajiem nav taisns tavā priekšā! [Ps.143:2]

Nav neviena, kas piesauc tavu vārdu, kas būtu modrs, ka turētos pie tevis, – jo tu apslēp no mums savu vaigu un pamet mūs pašu vainās. [Jes.64:6]

Kā cilvēks spēj būt Dieva priekšā taisns, kā var būt šķīsts no sievas dzimušais? Redzi, pat mēness nav gaišs un zvaigznes nav šķīstas viņa acīm, kur vēl cilvēks – tārps un cilvēka dēls – kāpurs! [Īj.25:4-6]

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.