11. Kādus trīs likumus Dievs deva Sinaja kalnā?


Mācības par baznīcu īstenošana

Kā tieši mācība par baznīcu tiek īstenota pareizi?

Mācības par baznīcu īstenošana

Mācība par baznīcu tiek īstenota pareizi, ja:

 • cenšamies atcerēties un labi iegaumēt, kas ir patiesā Baznīca un turēties pie tās

  Tad nu ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, arī es apliecināšu sava debesu Tēva priekšā. Bet, kas mani noliegs cilvēku priekšā, to arī es noliegšu sava debesu Tēva priekšā. [Mt.10:32-33]

 • izvairāmies no aplami mācošām baznīcām un draudzēm

  Neejiet nesaderīgā jūgā kopā ar neticīgajiem: kas gan kopīgs taisnībai un ļaundarībai, kas kopīgs gaismai ar tumsu? Kāda var būt saskaņa Kristum ar Beliaru, kas dalāms ticīgam ar neticīgu? Kāda var būt vienošanās starp Dieva templi un elkiem? Mēs esam dzīvā Dieva templis; kā saka Dievs: es iemājošu viņos un dzīvošu viņu vidū, es būšu viņu Dievs, un viņi būs mana tauta. Tādēļ izejiet no viņu vidus un nošķirieties no viņiem, saka Kungs; nekam nešķīstītam nepieskarieties; un es jūs pieņemšu. Tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsiet man par dēliem un meitām, saka Kungs, Visuvaldītājs. [2.Kor.6:14-18]

  Es jūs lūdzu, brāļi, uzmaniet tos, kas rada šķelšanos un piedauzību pret to mācību, ko jūs esat mācījušies, un izvairieties no tādiem. [Rom.16:17]

  Uzmanieties no viltus praviešiem, tie nāk pie jums avju drēbēs, taču no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki [Mt.7:15].

 • allaž uzmanām, ka piederam kādai ne tikai no ārējās svēto biedrības, ka to dara nominālkristieši un liekuļi, bet arī pēc būtības tur, kur Dieva vārds tiek mācīts skaidri un kur ir Dieva vārda patiesība, – un ka varētu palikt svēto biedrībā līdz pat laika beigām un mūžībā.

  Kas izturēs līdz galam, tas tiks izglābts [Mt.24:13]

  Esi uzticams līdz nāvei, un es tev došu dzīvības vainagu.[Atkl.2:10]

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.