80. Kā mēs rūpējamies par savu tuvāko?


Pētera baznīca

Pētera baznīca [Mt.16:18] – ir klints baznīca, Kristus atziņas baznīca.

Pētera baznīca

Pētera baznīca nenozīmē atziņu un uzskatu baznīcu, kurā tiek runāts par to, ko “saka cilvēki”, bet gan baznīcu, kurā vienmēr no jauna tiek teikta un pavēstīta Pētera apliecība, baznīca, kas nedara neko citu, kā to, ka vienmēr pasludina vienīgi ticības apliecību dziedot, lūdzot, apliecinot un darbojoties. Baznīca, kas paliek uz klints tik ilgi, kamēr tai ir ticības apliecība…

Bet Pētera baznīca – tā nav tikai tas, ko varētu teikt ar neaptumšotu lepnumu. Pēteris, apliecinātājs un ticīgais māceklis, Pēteris tajā naktī, kad Jūdas nodeva Kungu, aizliedza Viņu, tajā naktī, kad Jēzus stāvēja Augstā priestera priekšā, viņš stāvēja pie uguns un kaunējās Jēzus, viņš ir mazticīgais un bailīgais, kas grimst jūrā, Pēteris ir māceklis, kam Jēzus draudēja: “Atkāpes no manis, sātan!” (Mt.26:69-75). Viņš ir tas, kas arī vēlāk vienmēr no jauna kļuva vājš, vienmēr no jauna aizliedza un krita, vājš un svārstīgs, acumirklim pakļautais cilvēks. Pētera baznīca, tā ir baznīca, kura manto šo vājumu…

Pētera baznīca, tā ir visu to baznīca, kas kaunējās savu Kunga tur, kur tai tieši vajadzēja iestāties par viņu.

Dievs jūs šķīstī

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.