118. Ko Dievs piekodina mums ar vārdiem: "Es esmu taisnīgs Dievs"?


Baznīcas pazīmes

Kādas ir patiesās – svētās un kristīgās vai vispārējās – Baznīcas pazīmes?

Baznīcas pazīmes


Patiesās Baznīcas pazīmes ir sokojošas:

  • Skaidra Dieva vārda mācība un sludināšana

    Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas ticēja viņam: “Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” [Jņ.8:31-32]

    Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šīs klints es celšu savu Baznīcu, un elles vārti to neuzveiks. [Mt.16:18]

    Manas avis klausās manā balsī, es tās pazīstu, un viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību, viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. [Jņ.10:27-28]

  • Pareizi pārvaldīti Dieva iedibinātie sakramenti.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.