81. Kādam prātam mums ir jābūt pret savu tuvāko?


Katoliska Baznīca

Kāpēc ticības apliecinājuma tiek sacīts: “es ticu uz kristīgu vai vispārēju Baznīcu”?

Katoliska Baznīca


Baznīcu ticības apliecinājumā tiek sauc par kristīgu vai katolisku, t.i., vispārēju, jo:

  • Tā tiek pulcināta no visām pasaules tautām.

    Man ir vēl citas avis, kuras nav no šīs kūts, arī tās man jāatved, un tās dzirdēs manu balsi, un būs viens ganāmpulks un viens gans [Jņ.10:16]

  • Tā vienprātīgi apliecina katolisko jeb vispārējo mācību, kuru ir saņemta no praviešiem, Kristus un apustuļiem. Baznīca ir kristīga jeb vispārēja (katoliska), jo tā saista sevi pie šāda mantojuma: vienprātībā apliecinātas un vispārējas mācības. Tādā nozīmē – skaidras evaņģēlija mācības pārmantošanā un tās vienprātīgā apliecināšanā – baznīca ir arī apustuliska.

    Tās cerības dēļ, kas jums noglabāta debesīs. Par to jūs jau agrāk esat dzirdējuši evaņģēlija patiesajā vārdā, kas ir pie jums un nes augļus un pieaug spēkā visā pasaulē – tāpat kā tas pieaug jūsos kopš tās dienas, kad dzirdējāt un aptvērāt Dieva žēlastību patiesībā.. ja vien jūs paliksiet ticībā – likti uz droša pamata un neizkustināmi no cerības, kas ir evaņģēlijā, ko jūs esat dzirdējuši. Tas ir pasludināts visai radībai zem debess. Un es, Pāvils, nu esmu kļuvis šā evaņģēlija kalps. [Kol.1:5-6, 23]

    Viņi dziedāja jaunu dziesmu: tu esi cienīgs ņemt rakstu rulli un atvērt tā zīmogus, jo tu tiki nokauts un esi izpircis Dievam ar savām asinīm ļaudis no katras cilts un valodas un tautas un tautības, un esi viņus darījis mūsu Dievam par valstību un par priesteriem, un viņi valdīs pār zemi. [Atkl..5.9-10]

Birkas: , , , ,



Abonē šīs atsauces.




Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.