43. Kas ir svētās atpūtas dienas svētīšana?


Bīskapa amats – jaunā Baznīcas pazīme

Līdz šim mēs esam ticējuši un domājuši, ka patiesai kristīgai vienībai ir pietiekami ar vienprātību jautājumā par Dieva vārda sludināšanu un sakramentu pārvaldīšanu, kā tas ir sacīts Augsburgas ticības apliecības 7. artikulā saskaņā ar Bībeli.

Bīskapa amats - jaunā Baznīcas pazīme


Taču tagad ar to vairs neesot “pietiekami”, ir izgudrota jauna pazīme, pēc kuras var pazīt patiesu kristīgu baznīcu.

Tagad ir sasniegta vienprātība, ka eksistē vēl viena nepieciešama pazīme. Un tas esot bīskapa amats. Saskaņā ar Porvo vienošanos bīskapa amats esot “nepieciešams, lai uzturētu un apliecinātu Baznīcas vienību un tās apustulisko raksturu”. Tātad vairs nav “pietiekami” ar vienprātību par Dieva vārda patiesības sludināšanu un sakramentu pārvaldīšanu. Nē, mums vēl esot obligāti nepieciešams bīskapa amats.

Garīgais amats esot trīsdaļīgs – bīskaps, priesteris un diakons. Arī tas ir kaut kas jauns. Luterisko ticības apliecību rakstā “Par pāvesta varu un primātu” ir teikts, ka atšķirība starp bīskapu un priesteri ir tikai cilvēciska kārtība. Galvenokārt jau anglikāņi ir ļoti uzsvēruši bīskapa amata nepieciešamību. “Īstajiem” bīskapiem esot “apustuliskā sukcesija”, tas ir, viņi ir saņēmuši citu bīskapu svētību nepārtraukta pēctecībā, kas nākusi no pašiem apustuļiem. To gan vēsturiski nevar pierādīt, bet tā tiek apgalvots!

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.