230. Kas ir Baznīca?


Atklāsmes Dieva atziņa

Kāda ir atklāsmes Dieva atziņa?

atklāsmes Dieva atziņa


Atklāsmes Dieva atziņa ir atklāta ar rakstīto Dieva vārdu Bībeles Vecās un Jaunās Derībā teksots. Šajā rakstītajā vārdā Dievs ir atklājis Sevi un Savu gribu.

Tā kā pasaule ar savu gudrību nav atzinusi Dievu viņa gudrībā, Dievs nolēma tos, kas tic, glābt ar muļķīgu sludināšanu. [1.Kor.1:21]

Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie Tēva krūts, viņu ir atklājis. [Jņ.1:18]

Mans Tēvs man ir devis visu, un neviens nepazīst Dēlu kā vien Tēvs, nedz Tēvu kā vien Dēls un kam Dēls vēlas to atklāt. [Mt.11:27]

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.