133. Kā grēks ienāca pasaulē?


Svētā Baznīca

Kāpēc ticības apliecinājuma tiek sacīts: “es ticu uz svētu Baznīcu”?

Svētā Baznīca

Baznīca tiek saukta par svētu tāpēc, ka:

  • Kristus To ir darījis svētu ar savām asinīm;
  • Tā ir šķīstīta ar Kristus nopelnu caur vārdu un sakramentiem, un ticību;
  • Tā dzīvo dievkalpojumā, kurā Dievs kalpo saviem ļaudīm mīlestībā.

Kristus ir mīlējis savu draudzi un pats sevi tās labā ir ziedojis, lai to darītu svētu, šķīstot mazgāšanā ar ūdeni caur vārdu, lai draudzi varētu stādīt sev līdzās godības pilnu, bez traipiem, negludumiem un kā tamlīdzīga – svētu un nevainojamu. [Ef.5:25–27]

Dieva draudzei Korintā, Kristū Jēzū svētītajiem, aicinātajiem svētajiem līdz ar visiem citiem, kas piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdu visās vietās – kā Korintā, tā arī pie mums, [1.Kor.1:2]

lai mēs, no ienaidniekiem izglābti, bez bailēm, svētumā un taisnīgumā viņam kalpojam visas sava mūža dienas. [Lk.1:74-75]

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.