288. Kā mēs varam pastāvēt kārdināšanās?


Dieva vislielākā vēlme

Kas turpretī pirmajā bauslī tiek no mums gaidīts?


Ka mums ir viens vienīgs, patiess Dievs, kurš mums ir atklājies Svēto Rakstu vārdā, ka mēs pāri visām lietām Viņu bīstamies, ka mēs Viņu no visas sirds mīlam, ka mēs, patiesā pazemībā un pacietībā pakļaudamies, Viņam vien uzticamies un ka mēs vienīgi no Viņa gaidām visu labu.

Bet mūžīgā dzīvība ir tā, ka tie pazīst tevi – vienīgo, patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis. [Jņ.17:3]

Kas grib līksmot, lai līksmo par to, ka protas un pazīst mani, jo es esmu Kungs, es dodu zemei žēlastību, tiesu un taisnību, jo tas viss man tīk, saka Kungs. Redzi, nāk dienas, saka Kungs, kad es pārmācīšu visus, kas apgraizīti, bet neapgraizīti! [Jer.9:23-24]

Lai bīstas Kunga visa zeme, no viņa lai trūkstas visi, kas mīt zemes lokā! [Ps.33:8]

Šai namā nav lielāka par mani, un viņš man nav liedzis neko, vien izņemot tevi, jo tu esi viņa sieva. Tad kā lai es nodaru tādu lielu ļaunumu un grēkoju pret Dievu?!” [1.Moz.39:9]

Kas man debesīs? Kad tu kopā ar mani – neko nevēlos virs zemes! Nīks mana miesa un sirds, bet manas sirds klints un daļa – Dievs mūžam! [Ps.73:25-26]

Nemīliet pasauli, nedz to, kas pasaulē! Ja kas pasauli mīl, tajā nav Tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaulē – miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība –, tas nav no Tēva, bet ir no pasaules. Un pasaule paiet un viņas kārība, bet, kas dara Dieva gribu, paliek mūžīgi. [1.Jņ.2:15-17]

Paļaujies uz Kungu no visas sirds – uz paša sapratni vien nepalaidies! [Sal.pam.3:5]

Labāk patverties pie Kunga nekā paļauties uz cilvēkiem. Labāk patverties pie Kunga nekā paļauties uz augstmaņiem. [Ps.118:8-9]

Ko tu tik nomākta, mana dvēsele, ko plosies manī? Gaidi uz Dievu, es atkal slavēšu viņu, savu glābiņu un savu Dievu! [Ps.42:12]

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.