361. Kā parasti notiek sagatavošanās Vakarēdienam luteriskajā Baznīcā?


Galvenais aizliegums kristiešiem

Kas tiek aizliegts ar pirmo bausli?


Pirmajā Dieva bauslī aizliegta Kalpošana jebkāda veida elkdievībām, attēlu godināšana, māņticība, svēto vai citas radības piesaukšana vai paļaušanās uz tā.

Atkāpies, sātan! Jo ir rakstīts:pielūdz Kungu, savu Dievu, un viņam vien kalpo. [Mt.4:10]

Nebīstieties no tiem, kas miesu nonāvē, bet dvēseli nespēj nonāvēt, bīstieties vairāk no tā, kas dvēseli un miesu var pazudināt ellē. [Mt.10:28]

Kas tēvu vai māti mīl vairāk nekā mani, tas nav manis cienīgs; kas dēlu vai meitu mīl vairāk nekā mani, arī nav manis cienīgs. [Mt.10:37]

Nolādēts vīrs, kas uz cilvēku paļaujas, miesu par savu spēku tur un novērš sirdi no Kunga! [Jer.17:5]

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.