337. Cik daudz un dažādas ir biktis?


Jēzus “pretrunīgie” vārdi

Kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā Mani, tas Manis nav vērts, un, kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā Mani, tas Manis nav vērts. (Mt.10:37)


Kas šajos vārdos var klausīties? Vai tas nav klajš kristīgās mācības sagrozījums? Vai tad Dievs savā ceturtajā bauslī nesaka gluži pretējo?
…”Tev būs savu tēvu un savu māti godāt…” Tā pat rakstīts mazā katehisma skaidrojumā attiecībā uz 4.bausli!
Kas tad tas ir? …Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savus vecākus un kungus nenicinām, nedz apkaitinām, bet tos godājam, tiem kalpojam un paklausām, tos mīlam un cienām…

Te nebūtu ko apstrīdēt, nedz ko kašķēties.

Ja nu ko piebilst, tad vienīgi to, ka Dieva vārds ir jāliek augstākā autoritātē, par saviem pieņēmumiem. Ja ko prātot, tad, lieku reizi apdomāt, vai tiešām Jēzus Kristus ir tas pats Dievs, kas pasaulē pazīstams kā Jēzus Kristus tēls. Ja ko secināt, tad vien’ atzīt, ka cilvēks Dievišķo patiesību pat gribēdams nevar pieņemt pats savā spēkā!

Mjā, vai te var atrast kādu pretrunu? Varbūt tikai man, nabaga grēciniekam, visur rēgojas piedauzības akmeņi? Nē, nu patiesi, ja jūs nekā neredzat, tad es ar taj’ visā nesaskatu nekādu pretrunu.

Vai es tiektos sacīt, ka Dievs aizliedz mīlēt savu tēvu, māti, dēlu, meitu? …Nebūt nē! Protams mīlēt, bet redzi, tomēr ne vairāk par visu citu! Vai Dievs nesaka kalpot, paklausīt, un vecākus cienīt? …Jā!, bet Kāpēc? Vai Dievs apsola mūžīgo dzīvošanu par to, ka būsim savus radiniekus mīlējuši? Nē; Nebūt nē – nekas cits kā vien labklājība ar garāku pastieptu pirmsnāves laiku. [Redzi, tāds apsolījums nāk līdzi šim bauslim: - lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes].

Attopies, kas guli (mosties un redzi!) …Kristus nāk, nevis lai lāpītu tavu grēka sagandēto dzīvi, bet lai tev dotu jaunu (mūžīgu un pilnīgu), kas nevar tikt grēka maitāta! Atjēdzies, taču, kas gribēji ar savu ārēji labo uzvedību piešmaukt pašu Dievu! Mīli takš savus radus – bērnus, vecākus, un vecāku-vecāku-vecākus līdz pat Noa un Ādamam. Mīli, bet pāri pār savu cilvēk-mīlu, nepazaudē ticību uz Jēzu un Viņa daļu ar ko esi no vecās dzīves atpirkts un piemini, ko Kristībā saņēmi – …Mūžīgās Dzīvības Apsolījumu!

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.