147. Kāds ir Dievs?


Vai esi drošs, ka arī tu tiksi debesīs?

Dievs jau šeit, virs zemes, mani ir aicinājis ar evaņģēliju. Viņš ir mani apgaismojis un svētījis, kā arī saglabājis manī īstu ticību. Esmu pārliecināts, ka Viņš jau ir izredzējis mani mūžīgai pestīšanai un neviens nevar mani šķirt no Viņa.

Ir tikai Dieva mūžīgās žēlastības izredzēšana; dusmības izredzēšanas nav. Dievs nav lēmis nevienam arī mūžīgu pazudināšanu ellē, bet neticīgie tajā nokļūs savas pašu vainas dēļ.

Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs.

Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā. Pēc savas gribas labā nodoma viņš mīlestībā jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu viņa augstajai žēlastībai, ar ko tas mūs apveltījis savā mīļotajā dēlā. [Ef.1:3-6]

Manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu, un viņas man seko. Un es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. [Jņ.10:27-28]

Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. [1.Tes.5:9]

Kas [Dievs] grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. [1.Tim.2:4]

Uzdevums: Lasi Rom.8:28-30: Dieva mūžīgā izredzēšana žēlastībā.

Piezīme: Kristīgā mācība »Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

12 atsauces par “Vai esi drošs, ka arī tu tiksi debesīs?”

 1. Ingars:


  Ir tikai Dieva mūžīgās žēlastības izredzēšana; dusmības izredzēšanas nav. Dievs nav lēmis nevienam arī mūžīgu pazudināšanu ellē, bet neticīgie tajā nokļūs savas pašu vainas dēļ.

  un kā tad šis:
  Romiešiem 9:17 Tā raksti saka uz faraonu: uz to Es tevi esmu nolicis, lai pie tevis parādītu Savu spēku un lai Mans Vārds tiktu daudzināts visā pasaulē.
  18 Tātad, kuru Viņš grib, to Viņš žēlo un, kuram grib, tam apcietina sirdi.
  19 Tu varbūt man iebildīsi: ko tad Viņš vēl pārmet? Kas tad spēj pretoties Viņa lēmumam?
  20 Cilvēka bērns! Kas tu tāds esi, ka gribi ar Dievu tiesāties? Vai gan veidojums drīkst teikt savam veidotājam: kāpēc tu mani tādu esi radījis?
  21 Jeb vai podniekam nav vara no tā paša māla darināt vienu trauku godam un otru negodam?
  22 Un ko tu teiksi, ja Dievs, gribēdams parādīt Savu dusmību un zināmu darīt Savu varu, lielā lēnprātībā ir panesis pazušanai radītos dusmības traukus,
  23 lai atklātu Savas godības bagātību pie žēlastības traukiem, ko Viņš iepriekš radījis godībai?
  24 Par tādiem Viņš mūs ir aicinājis, ne vien no jūdu, bet arī no pagānu vidus,
  25 kā jau Hozejas grāmatā teikts: Es saukšu par Savu tautu to, kas nav Mana tauta, un Savu nemīļoto par mīļoto,
  26 un tai vietā, kur bija sacīts: jūs neesat Mana tauta! – viņus sauks par dzīvā Dieva dēliem.

  Vai šajā rakstuvietā nav teikts, ka vieni radīti dusmībai, citi žēlastībai?

 2. vasara:


  Paldies par šiem katehisma mācību gabaliem svētīgai atkārtošanai! Tā pa vienam punktam katru dienu arī labāk paliek atmiņā, ‘nosēžas’ īstajā vietā un ir ko pārdomāt.

 3. talyc:


  Lai tev svētīga lasīšana, lasītāj :)
  – – –
  Ingar, Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām…

 4. Ingars:


  Vai tas nozīmē, ka dumsības izredzēšana ir tiem, kuri Svētā Gara apgaismoti atsakās ticēt un sirdsapziņas nocietināšana ir DIeva sods? pareizi sapratu?

 5. talyc:


  tas nozīmē, ka daži par visām varītēm grib(bētu) ticēt
  taču nespēdami to, paši savā spēkā,
  cenšas ticības dāvanu
  nozagt/atrast/nolaupīt
  jeb kādā citādā muļķīgā veidā
  no Dieva izkrāpt vai izkaulēt :( … to tas nozīmē, Ingar):
  – – –
  tiem ir lielas(izspicētas) ausis uz klausīšanos
  bet tie sadzird tikai to, ko vēlas
  un tie dara tikai to kas
  pašiem patīk un
  pareizi esam
  šķiet
  – – –
  da pašol tu >>

 6. Ingars:


  ja njekuda njepaidu butu ostatsa i iskatj pravdu

 7. Ingars:


  tad konkrēti tas tomēr nozīmē, ka Dievs dažiem nemaz nedod spēju ticēt?

 8. talyc:


  tas nozīmē to, Ingar:(
  ka ir nevis jāstumda garīgās pasaules domu mākoņi
  bet jāsāk ar pašām pamata lietām
  – – –
  cik reizes tev neesam atgādinājuši
  “ĶERIES PIE MAZĀ KATEHISMA”
  – – –
  atkal un atkal un atkal :(
  – – –
  un atkal un atkal un atkal tu sakies esam to sapratis :(
  – – –
  nu?
  – – –
  tas ir tik sarežģīti??
  * * *
  Trešais ticības artikuls: Par svētdarīšanu
  Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu, kristīgu draudzi, svēto biedrību, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgu dzīvošanu. Āmen.
  Kas tas ir?
  Atbilde. – Es ticu, ka es ar savu paša prātu un spēku nevaru uz Jēzu Kristu, savu Kungu, ticēt, nedz pie Viņa nākt, bet Svētais Gars ir mani ar Evaņģēliju aicinājis, ar savām dāvanām apgaismojis, pareizā ticībā darījis svētu un uzturējis, tāpat kā Viņš visu kristīgo draudzi virs zemes aicina, pulcina, apgaismo, dara svētu un pie Jēzus Kristus uztur vienīgā pareizā ticībā. Šajā kristīgajā draudzē Viņš man un visiem ticīgiem ik dienas visus grēkus bagātīgi piedod un pastarā dienā mani un visus mirušos uzmodinās un man līdz ar visiem Kristum ticīgajiem dos mūžīgo dzīvošanu. Tas tiešām tiesa.

 9. talyc:


  nākamreiz nāc, šurp, kad esi iemācījies katehismu no galvas!
  VISU!
  …un ar visiem skaidrojumiem!!
  – – –
  vot ja tad nebūsi ko sapratis, tad skaidrosimies >>
  viss.

 10. Roberto:


 11. Ingars:


  Tāli, ļoti labi, gan mazo gan lielo esmu krustu šķērsu izlasījis, taču ir lietas, kuras gribētos vairāk ar rakstu pamatojumu palasīties, nu piemēram šo pašu jautājumu – kur katehismā ir komentārs?

 12. talyc:


  lūk, Ingar, ka tu nebūtu krustām šķērsām daudzkārt lasījis,
  bet vienreiz (par visām reizēm) ņēmis pēc kārtas
  un iemācījies no galvas , by hart (no sirds)
  un на изусть (caur muti)Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.