173. Kādēļ mūsu Pestītāja vārds ir Jēzus?


Mēs nevaram būt saistībā ar Dievu ārpus Kristus

Dieva izredzēšana Kristū nozīmē to, ka vienīgi Viņā mēs esam izredzēti un patīkami Dievam.

Mēs nevaram būt saistībā ar Dievu ārpus Kristus

“Kam Dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva Dēla nav, tam nav dzīvības” (1.Jņ.5:12). “Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana” (Ap.d.4:12).

Tāds ir Dieva gribas lēmums, lai visi cilvēki atgrieztos un ticētu vienpiedzimušā Dēla vārdam un lai visi, kas Viņu pieņem, taptu svētīgi, bet, kas netic un nepieņem Dēlu, tas top pazudināts. Kristus to ir paudis ļoti skaidri: “ES ESMU durvis” (Jņ.10:9), “ES ESMU ceļš” (Jņ.14:6), “neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani” (Jņ.14:6), “Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis” (Ef.1:4). To ielāgo — Viņā un bez Viņa nekā.

Mēs nevaram būt saistībā ar Dievu ārpus Kristus, Viņa mīļotā Dēla. Viņš ir dots mūsu glābšanai, un Viņš ir par mums svētījies nāvē.

Ārpus Kristus Dievs nav grēciniekam žēlīgs, bet bargs pēc Savas svētās Bauslības taisnības, un tikai Kristū Viņš pieņem grēcinieku žēlastībā. Kas vēlas iemantot Dieva žēlastību un draudzību, tas nedrīkst meklēt citu ceļu kā vien to, kas ir Kristū.

Tāds ir Dieva gribas lēmums. Tāda ir Dieva mūžīgā izredzēšana.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.