171. Ko otrais ticības loceklis mums māca?


Kas ir grēksūdze?

Lai saprastu, kas ir grēksūdze, mums jāatceras, ka [Mazajā katehismā] ir teiks:

“Grēksūdze ietver sevī divas daļas: vienā mēs izsūdzam savus grēkus, otrā mēs saņemam grēku atlaišanu vai piedošanu no grēksūdzes vadītāja kā no paša Dieva, nekādi nešaubīdamies, bet pilnīgi ticot tam, ka mūsu grēki tādējādi ir piedoti Dieva priekšā debesīs.”

Kas ir grēksūdze?


Tā tas ir, raugoties no cilvēka viedokļa. Tomēr to var izdarīt arī daudz precīzāk, lietojot jēdzienus “grēku nožēlošana” un “ticība”.

“Mēs uzskatām, ka grēku nožēlošanai ir divas daļas, proti, grēku nožēlošana un ticība.

Mēs sakām, ka grēku nožēlošana liek sirdsapziņai notrīsēt patiesās šausmas, jūtot, ka Dievs ir nikns par grēkiem un jūtoties sāpinātai par to. Un šī grēku nožēlošana notiek tādējādi, ka grēki tiek vērtēti saskaņā ar Dieva vārdu, jo Evaņģēlija sludināšanas būtība ir radīt grēka atziņu un Kristus dēļ izlūgties grēku piedošanu un taisnošanu, Svēto Garu tin mūžīgo dzīvošanu, un kā atjaunotiem cilvēkiem mums ir jādara labi darbi. Lūkas evaņģēlija pēdējā nodaļā Kristus pasaka Evaņģēlija būtību: “Manā vārdā jums jāsludina atgriešanās un grēku piedošana visām tautām.” (Lk.24:47)”

Otra grēku nožēlošanas sastāvdaļa ir ticība Kristum, jo:

eoetsa n_emieriā, Kristus Evaņģēlijarn jābūt vērstam uz sircisapzj inām, piedošana Kristus vārciā. Tāpēc tiem jātic, kaiKristitais acilgērtiegrtēēkkiii tiek pilnībā atlaisti.”

Kad baznīca aicina cilvēkus izsūdzēt grēkus, caur Dieva Svēto Garu cilvēkus uzrunā gan bauslība, gan Evaņģēlijs (Jņ.16:8-11). Ar baušļu palīdzību tie, kuri dzird, iegūs pārliecību par saviem grēkiem – gan redzamajiem, gan neredzamajiem. Tas nenotiek tikai ar truliem, rupjiem un bezdievīgajiem ļaudīm. Dieva baušļi attiecas uz visiem cilvēkiem:

“Jūs visi neesat ne nieka vērti, vai nu jūs esat atklāti grēcinieki, vai svētie (pēc jūsu pašu uzskata); visiem jums jākļūst citādiem un jārīkojas citādi, nekā jūs rīkojaties patlaban (neatkarīgi no tā, kādi ļaudis jūs esat), pat ja jūs esat lieli, gudri, vareni un svēti”.

No otras puses, Evaņģēlijs

“patiesi ir mācība kura māca, kam cilvēkam būtu jātic, lai viņš varētu saņemt no Dieva grēku piedošanu, proti, ka Dieva Dēls, mūsu Kungs Kristus, ņēmis uz sevi un izcietis visu bauslības lāstu, izpircis samaksājis par visiem mūsu grēkiem; caur Viņu vienīgo mēs no jauna tiekam taisnoti Dieva priekšā, ticībā gūstam grēku piedošanu, esam atbrīvoti no visām elles mocībām un mūžīgi pestīti.”

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.