169. Kāds ir tavs pienākums pret Dievu?


Izredzētība Kristū

“Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā.” (Ef.1:3-4)

Izredzētība Kristū


Izredzētība Kristū ir loti svarīgs temats Bībelē, bet tas ir ari grūts temats. Daudziem šķiet, ka tajā ir maz kā celsmīga.

Izredzētība. Vai to saprast tā, ka Dievs vienus ir izredzējis pestīšanai un citus pazušanai? Ja tas ir tā, tad ir vienalga, ko cilvēks dara vai nedara. Ja nu reiz es esmu izredzēts pestīšanai, tad es tikšu pestīts, un, ja es neesmu izredzēts, man nekas nepalīdz, lai ko es arī darītu. Ja mēs tā domājam un jūtam, tad Bībelē būs daudz tādu vietu, kas būs mums neizprotamas.

Mēs lasījām skaidros un spēcīgos vārdus no Efeziešu vēstules. Dievs ir mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis – mēs esam izredzēti, lai saņemtu Viņa mantojuma daļu. Nav viegli aiziet garām tam, kas šeit ir sacīts! Un redzi, kas ir rakstīts Romiešu vēstulē: “Jo kurus Viņš sākumā nozīmējis, tos Viņš nolēmis darīt līdzīgus sava Dēla tēlam, lai Viņš būtu pirmdzimušais daudzu brāļu starpā. Bet, kurus Viņš iepriekš nolēmis atpestīt, tos Viņš ir aicinājis; un kurus Viņš aicinājis, tos Viņš ari taisnojis: bet kurus Viņš taisnojis, tos Viņš ari apskaidrojis”. (Rom.8:29-30)

Izredzētība – aicināšana – taisnošana svētošana – un apskaidrošana. Šie vārdi ir savērti kā pērles uz auklas. Mēs varam sacīt, ka tie ir kā ķēdes posmi – es, kas ticu Jēzum, esmu vienā no šiem ķēdes posmiem. Ja es domāju “atpakaļ laikā”, ķēde norāda uz to, kas notika pirms pasaules radīšanas. Ja es domāju “uz priekšu” šī ķēde sniedzas uz priekšu līdz pat mūžībai sadraudzībā ar Dievu.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.