260. Par ko mums ir jāaizlūdz?


Mierinājums

« Ievads | Atgriezies! »

Skaidrs un skaists sprediķis uzlabo garastāvokli. Bībeles izskaidrošana un iedziļināšanās sarežģītajās Rakstu vietās bagātina mūsu garīgās zināšanas un padziļina izpratni par Dieva žēlastību. Bet kad mēs esam izmisuši savu grēku dēļ, mums vajag vienkārši Krusta pasludinājumu jeb, citiem vārdiem sakot, mierinājumu.

Bībelē ir daudz mierinošu vietu. Vien īpaši mierinoša Rakstu vieta ir Rom.5:6-11.

Kad mūs apsūdz grēks, mums ir grūti noticēt, ka Dievs ir žēlsirdīgs arī pret mums. Tajā brīdī mēs esam gatavi Dieva žēlastību uzskatīt par dāvanu visiem citiem, izņemot sev. Bet Dievs tā nevēlas.

Minētajā Rakstu vietā Pāvils iedrošina izbiedētās sirdis, apliecinot, ko Kristus ir paveicis mūsu labā. “Kristus par mums bezdievīgajiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi.” [Rom.5:6]

Tu esi nespēcīgs? Tu esi bezpalīdzīgais, kurš nespēj izpirkt savus grēkus? Tu esi bezdievīgs, un bezcerīgi vīlies sevī?

Ja tā, tad uzlūko, ko Kristus ir paveicis tevis dēļ. Viņš nomira par tevi un izpirka tavus grēkus. Tādu sapratni un mīlestību nav iespējams atrast pasaulē, bet “Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.” [Rom.5:8]

Tagad mēs esam “taisnoti ar Viņa asinīm.” [Rom.5:9] Tas nozīmē, ka Kristus asinis tika izlietas kā izpirkuma maksa par mūsu grēkiem, un Dievs tādēļ dāvāja visu mūsu grēku piedošanu. Tādējādi Dievs visu jau ir piedevis. Arī tos grēkus, kas moka tavu sirdsapziņu. Zemē izlietās Kristus asinis tam ir garants.

Tātad, Dievs mūs mīlēja jau tad, kad bijām Viņa ienaidnieki. [Rom.5:10] Dievs pirmais mūs iemīlēja.

Bet kādi esam mēs? Runājot par mums Pāvils lieto tādus vārdus kā “nespēcīgi,” “bezdievīgi,” “grēcinieki” un Dieva “ienaidnieki.” Tu nevari izslēgt sevi no šī saraksta, bet tāpat tu nevari atraut sevi Dieva mīlestību, kura tev jau dāvāta.

Tikai paļaujies uz Dieva žēlastību. Pieķeries tai tik cieši, ka tas neizslīdēs no tavas rokas nekādos pārbaudījumos vai bēdās. Uzticoties Kristum tu esi ieguvis pestīšanu. Tu vari apliecināt Svēto Rakstu vārdiem: “Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” [Rom.5:1]

Turpinājumā: Miera nesējiAbonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.