24. Kas ir patiesa dievbijība?


Uz priekšu, pretī gaismai!

To, cik lielā cilvēku tradīciju un netikumu tumsībā un māņticībā mēs esam dzīvojuši un cik dažādās saitēs bija sasaistītas un sagūstītas mūsu sirdsapziņas, apliecina gan pāvesta sekotāju grāmatas, gan daudzi dzīvi cilvēki.


Caur Jēzu Kristu un Viņa Evaņģēliju mēs no visas šīs negantības esam atpestīti; mēs esam aicināti uz patiesu ticības taisnību, tāpēc ar skaidru, mierīgu sirdsapziņu varam ticēt Dievam Tēvam, paļauties uz Viņu un lepoties, ka esam pārliecināti par grēku piedošanu, kas iegūta par dārgu cenu – Kristus ciešanām un miršanu.

Kas gan spēj pietiekami slavēt un cildināt šādu sirdsapziņas dārgumu, kas nu visur atskanējis, izplatījies, piedāvāts un dāvāts no tīras žēlastības, tā ka nu mums ir uzvara pār grēku, Bauslību, nāvi un velnu, turklāt esam atbrīvoti un atpestīti no visiem cilvēku izdomātajiem noteikumiem!

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.