292. Kā mums ir jābeidz katra lūgšana?


Dieva mums teiktais “Jā!”

Jēzus Kristus augšāmcelšanās ir Dieva mums teiktais “Jā!”. Kristus mira mūsu grēku dēļ, un tika uzmodināts mūsu taisnošanas labad. (Rom.4:25)

Dieva mums teiktais

Kristus nāve bija mūsu un mūsu grēku nāves spriedums. Ja Kristus paliktu nāvē, tad nāves spriedums būtu vēl spēkā. “Mēs vēl būtu savos grēkos” (1.Kor.15:17). Bet tāpēc, ka Kristus ir uzmodināts no nāves, tad spriedums par mums ir atcelts un mēs esam līdz ar Kristu augšāmcēlušies (1.Kor.15:20-23). Tas ir tādēļ, ka mēs esam Jēzū Kristū, jo Viņš ir pieņēmis mūsu cilvēcīgo dabu, kas notiek ar Viņu, tas notiek arī ar mums, jo mēs esam Viņa pieņemti. Tas nav spriedums, balstīts pieredzē, bet gan Dieva spriedums, kas būtu jāatzīst ticībā Dieva Vārdam.

Jēzus Kristus augšāmcelšanās no mums pieprasa ticību. Tā ir visu ziņojumu, kas tik nevienprātīgi kā nekad atstāsta notikušo un piedzīvoto, vienprātīga liecība, ka augšāmceltais sevi nerāda pasaulei, bet savējiem. (Ap.d.10:40-41). Jēzus neparādās kādai nepartejiskai instancei, lai tā pasaules priekšā apliecinātu Viņa augšāmcelšanās brīnumu un tādējādi piespiestu to atzīt. Viņš vēlas, lai Viņam tic, lai viņu pasludina un lai atkal tic.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.