41. Kā Jaunās Derības draudzei pienākas turēt trešo bausli?


No kā dzīvo draudze

Kristīgā draudze dzīvo no Jēzus Kristus kalpošanas draudzei (Mt.20:28). Tas, kas notiek Jēzus Kristus vārdā, veido pamatu un reizē arī robežas kalpošanai draudzē. Līdzās tam var būt daudzi uzdevumi kalpošanai cilvēkiem, kuras vērtība un nozīme nav apstrīdama, taču kalpošana Jēzus Kristus draudzei uz visciešāko saistīta ar paša Jēzus Kristus kalpošanu.

No kā dzīvo draudze

Ar to mēs pievēršamies tam, no kā dzīvo draudze un bez kā tā garīgi vispār nevar būt Jēzus Kristus draudze. Ceturtajā vēstījumā ‑ Sardu draudzei ‑ Jāņa atklāsmes grāmatā lasām: “Es zinu tavus darbus, tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris” (Atkl.3:1).

Vērtējot no cilvēku viedokļa, kāda kristiešu draudze ārēji var šķist visai dzīvīga. Cilvēku spriedums vadās no skaitļiem un aktivitātēm “baznīcas dzīves izpausmēs”, un tad tas kļūst par mērauklu, kas var motivēt pašapmierinātību vai arī, otrādi, radīt vilšanos. Kunga spriedumam, ka kāda draudze ir mirusi ‑ arī tad, ja tā šķiet esam visai dzīvīga ‑ ir citas mērauklas. Un tās top redzamas, skaidrojot to, no kā draudze dzīvo.

Mums jārēķinās ar to, ka tieši šajā novadā Dieva spriedums var būt krasi pretrunīgs cilvēku spriedumam. Izšķiršanās par to, pēc kā mēs vadāmies, ir draudzes dzīvības jautājums.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.