120. Pār kuriem nāks Dieva sods?


Kļūt vainīgam

Tā kā Jēzus uzņēmās uz sevis visu cilvēku vainu, tāpēc vainīgs kļūst arī ikviens, kas rīkojas atbildīgi.

Kļūt vainīgam

Kurš atbildībā grib izvairīties no vainas, tas atbrīvojās no cilvēciskās esamības galējās īstenības, un atraisās arī no atbrīvojošā bezgrēcīgi vainu nesošā Jēzus Kristus noslēpuma.

Tam arī nav nekādas daļas pie dievišķās taisnošanas, kas ir pār šo notikumu. Viņa personiskā nevainība viņam ir augstāka nekā atbildība par cilvēkiem, un viņš ir akls pret nesvētāko grēku, ko šādi rīkojoties, tieši uzkrauj uz sevis, akls arī pret to, ka patiesā nevainība atklājas tieši tajā, ka tā citu cilvēku labā dodas viņu grēku kopībā.

Tas, ka bezgrēcīgais, pašaizliedzīgi mīlošais kļūst vainīgais, caur Jēzu Kristu pieder atbildīgas rīcības būtībai.

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.