313. Kas gan būtu tas "jaunais cilvēks"?


Ticība uz mūžīgo dzīvošanu

Kāpēc ticības apliecinājuma tiek sacīts: “Es ticu uz mūžīgo dzīvošanu”?

Ticība uz mūžīgo dzīvošanu

Kaut arī ar savu saprašanu un iztēli nevar Ticību uz mūžīgo dzīvošanu aptvert, bet tā tiek apliecināta, jo par to vēsta Dieva vārds.

Tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā. [Mt.25:46]

Manas avis klausās manā balsī, es tās pazīstu, un viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību, viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. [Jņ.10:27-28]

Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. [Jņ.3:16]

Mums taču šeit nav paliekama pilsēta, bet mēs meklējam nākamo. [Ebr.13:14]

Birkas: , , ,



Abonē šīs atsauces.




Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.