311. Ko nozīmē atjaunošanās Svētajā Garā?


Pasaulē izkaisītajiem kristiešiem ir cerība!

Apvienoto Nāciju ziņojums 2004.gadā vēstīja, ka pasaulē ir 25 miljoni pārvietoto personu – tie ir cilvēki, kas šķirti no savas dzimtenes. Dažās valstīs pat trešdaļu iedzīvotāju pilsoņu karš ir izrāvis no viņu zemes un mājām! Un ANO šajā situācijā ir bezspēcīga, nespējot šiem cilvēkiem garantēt atgriešanos viņu likumīgajā mājvietā.

Pasaulē izkaisītajiem kristiešiem ir cerība!


Bībele vēsta, ka tad, kad Kristus iemājo jūsos, arī jūs varētu justies kā izrauts no savām patiesajām mājām un dzimtenes. “Mums taču šeit nav paliekama pilsēta, bet mēs meklējam to – nākamo” (Ebr.13:14). Labā vēsts ir – kad jūsos ir Kristus, pat tad, ja uz šīs zemes jūtaties kā svešinieks, jums ir “dievišķās godības cerība” (Kol.1:27).

“KRISTUS JŪSOS” DOD JUMS DROŠĪBU PAR NĀKOTNI

Šajā gleznā mirušo augšāmcelšanās pastarajā dienā attēlota kā lieli mājās pārnākšanas svētki, kā godība, kas atklājusies (1.Pēt.5:1). Divi atkal satikušies kristieši laimīgi apskaujas pēc ilgās atšķirtības kapā, citi līksmi tiecas pretī debesīm un eņģeļiem, kuri pasludina Kristus nākšanu. Viņu gaidīšanas laiks ir galā! Viņu cerības ir piepildījušās!

Kā jūs varat būt drošs, ka pastarajā dienā būsiet šādas augšāmcelšanās dalībnieks? Labā vēsts jums: Dievs grib, lai jūs zinātu, ka tad, ja jūsos ir Kristus, jums ir “dievišķās godības cerība” (Kol.1:27). Citiem vārdiem, kad Kristus ienāk jūsos, Viņš dod jums drošību un pārliecību, ka jūs varat liecināt: “Mēs piederam debesīm, no kurienes mēs ar pacietību gaidām glābēju Kungu Jēzu Kristu, kas pārmainīs mūsu zemības miesu un darīs to līdzīgu Viņa godības miesai, darbojoties tam spēkam, kas spēj visu pakļaut Viņam” (Fil.3:20-21).

PAGAIDĀM KRISTIEŠI PASAULĒ DZĪVO KĀ SVEŠUMĀ

Labais darbs, ko Kristus pie jums iesācis (Fil.1:6), ienākdams jūsos, šīs zemes dzīvē liek jums justies kā trimdā vai svešumā. Kad Kristus ir jūsos, jūs aizvien vairāk aptverat to, cik īslaicīgas un pārejošas ir visas apkārtējās lietas, un tas liek jums arvien karstāk ilgoties būt mājās, debesīs kopā ar Kristu (Fil.1:23). Tāpēc Dievs Savā vārdā Bībelē, runājot par Saviem ļaudīm, dēvē viņus par piedzīvotājiem šajā pasaulē (Ps.39:13) un svešiniekiem (1.Pēt.1:1), kuri meklē nākamo pilsētu (Ebr.13:14).

KRISTUS JŪSOS DOD JUMS PĀRLIECĪBU, KA JŪS ATGRIEZĪSIETIES SAVĀ DZIMTENĒ, MŪŽĪGAJĀ DZĪVĪBĀ DEBESĪS KOPĀ AR JĒZU

Aizvien, kad jūtaties paguris cīņā pret grēku, iedomājieties šo un tam līdzīgus attēlus. Pateicieties Dievam, jo tāpēc, ka Kristus dzīvo jūsos, jums ir “dievišķās godības cerība” (Kol.1:27). Tas nozīmē, ka Kristus klātbūtne jūsos sniedz jums brīnišķīgu dāvanu – pārliecību, ka ne jau vienmēr jūs jutīsieties kā trimdinieks. Kristus ir nācis jūsos, sniegdams ne vien grēku piedošanu, bet arī mūžīgo dzīvību un pestīšanu! Tāpēc arī jūs tiksiet augšāmcelts no mirušajiem tāpat kā Kristus un tāpat piedzīvosiet atkalredzēšanās prieku kā šeit attēlotie ļaudis. “Ja mēs ar Viņu esam savienoti nāves līdzībā, tad būsim ar Viņu savienoti arī augšāmcelšanās līdzībā.. Mēs ticam, ka arī dzīvosim līdz ar Viņu” (Rom.6:5, 8).

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.