154. Kādēļ mēs saucam Dieva pirmo personu par Tēvu?


Par augšāmceltajiem

Kāda būs atšķirība starp augšāmceltajiem?

Par augšāmceltajiem


Tie, kas labu darījuši, celsies augšā, lai saņemtu mūžīgo dzīvošanu, kas ļaunu – lai celtos augšām tiesai un mūžīgai pazudināšanai ellē.

Daudzi, kas atdusas zemes pīšļos, celsies – citi mūžīgai dzīvei, citi mūžīgam kaunam un negodam. [Dan.12:2]

Mēs piederam debesīm, no kurienes mēs ar pacietību gaidām glābēju Kungu Jēzu Kristu, kas pārmainīs mūsu zemības miesu un darīs to līdzīgu viņa godības miesai, darbojoties tam spēkam, kas spēj visu pakļaut viņam. [Fil.3:20-21]

Citāds spožums ir saulei un citāds – mēnesim, un citāds spožums ir zvaigznēm, jo zvaigzne no zvaigznes atšķiras pēc spožuma. Tāpat arī mirušo augšāmcelšanās – sēts top iznīcībā, bet augšāmceļas neiznīcībā. Sēts top negodā, bet augšāmceļas godībā. Sēts top nespēkā, bet augšāmceļas spēkā. Sēta top dabīga miesa, bet augšāmceļas garīga miesa. Jo kā ir dabīga miesa, ir arī garīga miesa. [1.Kor.15:41–44]

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.