253. Vai esi drošs, ka arī tu tiksi debesīs?


Dieva “Jā!” radībai

Jēzus Kristus augšāmcelšanās ir Dieva “Jā!” radībai. Šeit nenotiek miesīgā sagraušana, bet gan jaunradīšana. Jēzus miesa iziet no kapa, un kaps ir tukšs. (Mk.16:15).

Dieva "Jā!" radībai


Mums paliek apslēps, kā tas ir iespējams, kā tas ir jāsaprot, ka mirstīgā un iznīcīgā miesa tagad te ir kā nemirstīga, neiznīcīga un apskaidrota miesa? (1.Kor.15:35).

Varbūt, redzot ziņojumu dažādību par augšāmceltā saskarsmi ar mācekļiem, nekas nekļūst skaidrāks, kā vien tas, ka mēs nespējam izveidot priekšstatu par augšāmceltā miesu. Dievs ir notiesājis pirmo radību un radījis jaunu radību līdzībā ar pirmo. Turpina dzīvot nevis kāda Kristus ideja, bet gan miesīgais Kristus. Augšāmcelšanā mēs atzīstam, ka Dievs nav pametis zemi, bet gan to atkarojis. Viņš tai ir devis jaunu nākotni, jaunu apsolījumu.

Tā pati zeme, ko Dievs radīja, nesa Dieva Dēlu un Viņa krustu, un uz šīs zemes augšāmceltais parādījās savējiem, un uz šīs zemes pēdējās dienās Dieva Dēls nāks atkal. Kas ticībā apliecina Kristus augšāmcelšanos, tas vairs nevar bēgt no pasaules, tas arī vairs nevar vergot pasaulei, jo viņš vecās radības vidū ir atzinis jauno Dieva radību.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.