126. Kāds ir Dieva žēlsirdīgā apsolījuma mērķis?


Saprast Dieva Vārdu

Dieva darbs pasaules radīšanā ir izteikts vārdos: “Jo Viņš runāja un tā notika” (Ps.33:9).

Saprast Dieva Vārdu

Šo izteikumu var attiecināt arī uz pašu Dieva vārdu: ikreiz, kad Dievs runā, kaut kas notiek. Tādēļ Dieva vārdus nevar salīdzināt ar cilvēku teiktiem vārdiem, kas bieži ir nespēcīgi un tukši. Dieva vārds ir varens un dara lielus darbus (Jes.55:11).

Kad Dievs mūs uzrunā, Viņš lieto ārējus un redzamus līdzekļus. Pamatā Dieva vārds tiek izteikts skaidri un nepārprotami (1.Kor.14:9-11). Bībeles vārdi “Vārds tapa miesa” (Jņ.1:14) runā par Kristu, taču tos var saprast arī tā, ka Dieva vēsts kļuvusi dzīva un saprotama cilvēkiem. Cilvēku valodas un vārdi ir tikai instrumenti Dieva rokās, ar kuru palīdzību Viņš atklāj mums sevi (1.Jņ.1:1-3).

Taču, no otras puses, dažkārt Dieva vārds ir grūti izprotams, pat “neizdibināms” (Rom.11:33). Tad mums tas jāuzlūko tādu Rakstu vietu gaismā, kuras ir skaidras un saprotamas. Bet, ja ari tad mēs to nespējam izprast, tad jāpaļaujas uz to, ka pilnībā šo vārdu aptversim mūžība. (1.Kor.13:12).

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.