191. Ko Bībele māca par Jēzus apbedīšanu?


Pat paši garīgākie cilvēki var iet pazušanā

Pat paši garīgākie, nopietnākie un dievbijīgākie cilvēki var tapt pazudināti, ja visa viņu dievbijība nav vērsta uz Kristu.

Pat paši garīgākie cilvēki var iet pazušanā


Tie ar visām nopietnajām atgriešanās pūlēm, ar visdziļāko nožēlu, izjustajām lūgšanām, dievbijīgo uzvedību, visstingrāko sevis aizliegšanu un nesavtīgo labdarību u. c. var aizbraukt pa taisno ellē, ja nav mācījušies to uzskatīt par mēsliem, salīdzinot ar mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņas pārākumu, lai atrastos Kristū un vienīgi Viņā atrastu visu taisnību un iepriecinājumu. Viss, kas ir cilvēkā, Dieva acīs ir nederīgs, jo tā visa dēļ Viņa mīļotais Dēls ir izlējis Savas asinis par grēku piedošanu.

Tas apliecina, ka pat paši garīgākie cilvēki var iet pazušanā, ja tie negodā Dēlu. Tāpēc Svētajam Garam par to ir jāpārliecina visa pasaule: “Grēku — jo tie netic Man.”

Kristus nesaudzē pat pašus dižākos cilvēkus virs zemes un sūta pazušanā arī reliģiozos, svētos un nopietnos tikai tāpēc, ka viņi ir vēlējušies glābt paši sevi un nav vēlējušies godāt Dieva Jēru.

Tas ir ļoti dziļi cilvēka dabā, ka mēs allaž raugāmies uz saviem darbiem, savu garīgumu un saviem grēkiem un pēc visa tā spriežam par Dieva žēlastību uz mums.

Taču Svētais Gars nāk un saka: nē, ir tikai viens vīrs, ko sauc Jēzus Kristus, sievas dzimums, ko mūžīgais Tēvs ir nolicis zem Bauslības jūsu vietā, lai par visiem visu piepildītu un cilvēku vietā baudītu nāvi. Viņa dārgās asinis ir izdeldējušas gan jūsu grēkus, gan jūsu darbus, un Viņš ir ņēmis uz Sevi visu Dieva sprieduma spēku un svaru.

Pestīšana ir vienīgi Viņā un nevienā citā, jo nav cita vārda zem debess, kas būtu dots cilvēku glābšanai, kā vien nācarieša Jēzus Kristus Vārds.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.