32. Kas ir ļauna vēlēšana?


Svētos Rakstus ir devis Dievs

Kaut gan Bībeli ir pierakstījuši cilvēki, katrs vārds tajā ir no Dieva.

Svētos Rakstus ir devis Dievs


Savā vārdā Viņš mums atklāj sevi; mēs pilnībā neizprotam, kā. tas ir iespējams, bet pati Bībele to apstiprina: “[..] bet Dieva ir runājuši Svētā Gara spēkā” (2.Pēt.1:21). Svēto Rakstu neapšaubāmo patiesīgumu apliecina pats Kristus, teikdams: “Tavi ir patiesība” (Jņ.17:17).

Tā Svētie Raksti mums atklāj Dievu. Vārds ka Kristus ir Dieva Dēls, bet Dieva vārds ir arī žēlastības līdzeklis, kas rada mūsos ticību. Tāpēc tas arī tika dots: “Lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai jūs, pieticības nākuši, dzīvību iegūtu Viņa Vārdā” (Jņ.20:31).

To dara arī Svētais Gars (“Gars dara dzīvu” (Jņ.6:63)), ko Jēzus apsola sūtīt saviem mācekļiem: “Bet kad nāks Viņš, Patiesības Gars, tas jūs vadīs visā patiesībā” (Jņ.16:13).

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.