22. Ko Dievs pieprasa no mums pirmajā bauslī?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par žēlastības līdzeklis

Svētais Vakarēdiens ir žēlastības līdzeklis

Ievēro — Svētais Vakarēdiens ir žēlastības līdzeklis tāpat kā Dieva vārds! Gluži kā cilvēks nenāk pie Dieva vārda, lai ko dotu Dievam, bet lai saņemtu spēku un palīdzību savai vājajai ticībai, nepilnīgajai nožēlai un lūgšanai utt.

Svētais Vakarēdiens ir žēlastības līdzeklis

Lasīt tālāk »Būt iekšējā vienībā ar Kristu

“Kas Manu miesu bauda un Manas asinis dzer, paliek Manī, un Es viņā.”

Būt iekšējā vienībā ar Kristu

Lasīt tālāk »


Grēksūdze ir cieši saistīta ar ticību

Grēku piedošanai, kas notiek caur absolūciju, pamats ir dots Kristus veiktajā salīdzināšanas darbā (2.Kor.5:19-21). Tātad priekšnosacījumi grēku piedošanai ir nevis cilvēka, bet gan Dieva ziņā, Kristū (Ef.1:11-14).

Grēksūdze ir cieši saistīta ar ticību

Lasīt tālāk »


Svētos Rakstus ir devis Dievs

Kaut gan Bībeli ir pierakstījuši cilvēki, katrs vārds tajā ir no Dieva.

Svētos Rakstus ir devis Dievs

Lasīt tālāk »


Kristība kā patiess žēlastības līdzeklis

Kristība, saskaņā ar Rakstiem, nav vienīgi kāda ceremonija vai Baznīcas rituāls, bet gan patiess žēlastības līdzeklis (ūdens, kas ietverts dievišķā pavēlē un ar Dieva Vārdu apzīmogots [iezīmēts]), ar kura starpniecību Dievs piedāvā un sniedz cilvēkiem Kristus nopelnus, kurus pasaulei nodrošinājusi Viņa vietnieciskā gandarīšana [Ap.d.2:38].

Kristība kā patiess žēlastības līdzeklis

Lasīt tālāk »


 1  2 »