64. Kad mēs kalpojam saviem vecākiem?


Svētais Gars ir atsevišķa Dieva persona

Kā iespējams pamatot to, ka Svētais Gars patiešām ir atsevišķa Trīsvienīgā Dieva persona, kas atšķirīga no Tēva un Dēla?

Svētais Gars ir atsevišķa Dieva persona

Tas, ka Svētais Gars patiešām ir atsevišķa Trīsvienīgā Dieva persona, pamatojams:

  • ticības apliecībā mēs stingi apliecinām savu ticību Dievam Tēvam, Dievam Dēlam un Dievam Svētajam Garam.
  • Kristus Kristībās Svētais Gars sevi atklāja kā personu, kas ir atšķirta no Tēva un Dēla.

    Pēc kristības Jēzus tūlīt iznāca no ūdens; un, redzi, debesis atvērās, un viņš redzēja Dieva Garu nākam kā balodi un nolaižamies uz Viņu. [Mt.3:16]

    Jānis liecināja: “Es skatīju Garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam uz Viņa.” [Jņ.1:32]

  • Kristus Viņu nosauc par citu Mierinātāju. Līdz ar to Viņš ir cita persona, atšķirta no Tēva un Dēla.

    Es lūgšu Tēvu, un viņš jums dos citu Aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi, – Patiesības Garu, ko pasaule nevar saņemt. [Jņ.14:16-17]

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.