248. Kāpēc tu tici, ka ir mūžīgā dzīvošana?


Ticēšana uz Svēto Garu

Kāpēc ticības apliecībā tiek apliecināta ticēšana uz Svēto Garu?

Ticēšana uz Svēto Garu


Ticēšana uz Svēto Garu ticības apliecībā tiek apliecināta, jo Viņš ir svētās Trīsvienības trešā persona, kas no Tēva un Dēla iziet mūžībā un pateicoties tam es varu atzīt patieso Dievu, kuram vienīgajam ir jātic un kurš vienīgais ir jāpielūdz.

Tā saka Kungs: “Nolādēts vīrs, kas uz cilvēku paļaujas, miesu par savu spēku tur un novērš sirdi no Kunga! [Jer.17:5]

Tad Jēzus viņam sacīja: “Atkāpies, sātan! Jo ir rakstīts: pielūdz Kungu, savu Dievu, un viņam vien kalpo.” [Mt.4:10]

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.