137. Kas ir grēka darbi?


To Kungu pielūgt un Viņam vien kalpot

Atkal velns To ved sev līdzi uz ļoti augstu kalnu un rāda Viņam visas pasaules valstis un viņu godību, un Viņam saka: “To visu es Tev gribu dot, ja Tu, zemē mezdamies, mani pielūgsi.” Tad Jēzus viņam saka: “Atkāpies, sātan! Jo stāv rakstīts: tev būs Dievu, savu Kungu, pielūgt un Viņam vien kalpot.” [Mt.4:8-10]

To Kungu pielūgt un Viņam vien kalpot


Velns kārdināja Jēzu, solīdams visas pasaules valstis un viņu godību, pretī prasot pielūgsmi. Taču, Jēzus to noraidīja kā pirmā baušļa pārkāpumu.

Dievs sūtīja pasaulē Savu Dēlu glābt pazudušo cilvēci. Pēc Dieva nodoma Jēzum ir dota vara un valdīšana pār visu pasauli, lai ļautu tur ienākt Dieva valstībai.

Saskaņā ar Bībeles mācību reiz tas notiks: Dievs būs “viss iekš visa”. Jēzum piederēs visa vara un gods, visi ienaidnieki tiks nolikti par Viņa kāju pameslu un valstība tiks nodota Tēvam [1.Kor.15:24 u. trpm.].

Savukārt velns nāk un kārdina, lai Jēzus dodas uz mērķi pa “īsāko ceļu”. Velns saka: to visu es Tev došu, ja Tu kritīsi pie zemes un mani pielūgsi.

Jēzus neklausīja, jo zināja, kāds ceļš Viņam jāiet, lai šo mērķi sasniegtu. Velna palīdzība Jēzum nebija vajadzīga. Viņam bija ejams cits ceļš – nest mūsu grēku parādu pie Golgātas krusta.

Un, paldies Dievam, Jēzus devās pa Golgātas ceļu!

Arī Viņa baznīca pasaulē jūt kārdinājumu izmantot velna līdzekļus. Diemžēl vēsturē tā daudzkārt ir noticis, kad savu mērķu sasniegšanai baznīca izmantojusi pasaulīgus līdzekļus – vajāšanas, sārtus un krusta gājienus. Šie baznīcas grēki ir bijusi smaga nasta un apgrūtinājums, kas nekādā gadījumā nav tuvinājis Dieva valstību.

Arī šodien Kristus baznīca ir kārdināta Dieva darbā lietot pasaulīgus līdzekļus. Tā notiek, piemēram, kad baznīca iesaistās politiskās spēlēs un uzņemas aplamas saistības. Tā notiek arī tad, kad cilvēku pievilināšanai tiek izmantotas dažādas nekristīgas metodes. Ja tu lieto velna līdzekļus, tu spēlē viņa spēli un kalpo ienaidnieka mērķiem.

Vienmēr atceries: “Tev būs Dievu, savu Kungu, pielūgt un Viņam vien kalpot.”

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “To Kungu pielūgt un Viņam vien kalpot”

  1. talyc:


    Citiem vārdiem runājot – “… Esi, taču prātīgs – kļūsti viņiem par Pāvestu”… “To visu es Tev gribu dot, ja Tu, zemē mezdamies, mani pielūgsi”…visas pasaules valstis un viņu godību…

    …kurš gan varētu būt piemērotāks pirmā Antikrista amatam kā pats Kristus?… toreiz sprieda sātansLasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.