264. Kur un kad mēs varam lūgt?


Vai Dievam patīk ikviena pielūgšana?

Pasaulē ir tūkstošiem dažādu reliģiju. Kristietībā vien ir ap 34 tūkstoši dažādu grupējumu, un ikvienā no tiem Dievu pielūdz savādāk. Lielākā daļa no tiem apgalvo, ka tieši viņu pielūgšanas veids Dievam patīk vislabāk, un ka citādu pielūgšanu Viņš neatzīst.

Vai Dievam patīk ikviena pielūgšana?

Vecajā Derībā Dievs jūdiem ar pravieša Amosa starpniecību pavēsta: „Es ienīstu jūsu svētku dienas un neieredzu tās un nevaru panest pat jūsu sapulču smaku! Un, ja jūs Man nesat dedzināmos un ēdamos upurus, Man tomēr nav liela prieka par tiem, un jūsu barotu teļu pateicības upurus Es negribu ne redzēt! Mities jel skandināt Man savas ķerkstošās dziesmas! Un Es negribu ne dzirdēt tavu cītaru skaņu” (Am.5:21–23). Caur pravieti Jesaju Dievs saka: „Kad jūs paceļat savas rokas, Es apslēpju Savas acis no jums, un, lai cik daudz jūs arī lūgtu, Es jūs tomēr neuzklausu, jo jūsu rokas ir aptraipītas asinīm” (Jes. 1:15).

Šie nopietnie vārdi liecina, ka Dievs tiešām kādu dievkalpošanas veidu nepieņem un neatzīst, savukārt kādu citu atzīst un uzskata par labu.

Mēs neatklāsim jums kādu īpašu Dievam tīkamas kalpošanas paņēmienu, bet vērsīsim jūs uzmanību uz dažām būtiskām vietām Dieva vārdā, kur Dievs pats atklāj, kāda dievkalpošana Viņam patīk. To, vai jūsu dievkalpošana Dievam patīk, nenosaka jūsu reliģiozās idejas vai sajūtas, bet gan tas, ko Dievs ir atklājis Savā vārdā.

Dievam tīkama dievkalpošana ir tā, ko Viņš pats ir noteicis un veicis. „Jo Dievs ir tas, kas pēc Savas labās gribas rosina, gan jūsu gribēšanu, gan darbošanos”* (Fil. 2:13). Nepārprotams piemērs Dieva darbam ir tas, ka Viņš sūtīja eņģeļus pavēstīt ganiem, ka ir piedzimis Pestītājs (Lk. 2:10–14). Dzirdējuši eņģeļu pasludināto Labo vēsti, gani „griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši” (Lk. 2:20). Ja gani nebūtu dzirdējuši Evaņģēliju, viņus nebūtu pārņēmis pāri plūstošs prieks un vēlme pielūgt Dievu.

Vislabāk Dievam patīk, ja Viņa bērni pielūdz Viņu tā, kā Viņš to noteicis. Jēzus par Dieva gribu attiecībā uz dievkalpošanu teica samariešu sievietei: „Tēvs tādus meklē, kas Viņu tā pielūdz” (Jņ. 4:23). Mūsu lūgšana ir, lai vestu jūs prom no maldīgiem cilvēku spriedumiem un pievērstu Dieva gribai, ko Viņš atklājis Savā vārdā, lai jūs jo skaidrāk saprastu, kāda dievkalpošana patīk Debesu Tēvam.

  Mīļais Kungs, visā pasaulē cilvēkiem šķiet, ka viņu dievkalpošana Tev patīk vislabāk. Tomēr Bībelē Tu nepārprotami esi norādījis, ka ir dievkalpošanas, kas tev riebjas un ko Tu nepieņem, un ir arī tādas, kas ir Tev tīkamas. Kungs, mēs lūdzam mūsu aizbildinātāja un starpnieka Jēzus Vārdā, lai šeit rakstītais un lasītāju pārdomas par Tavu vārdu būtu Tev pa prātam. Āmen.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

6 atsauces par “Vai Dievam patīk ikviena pielūgšana?”

 1. machss:


  nepatīk man šitas raksts… jo tur apakšā es redzu tādu augstprātību… par to liecina vārdi “Šie nopietnie vārdi liecina, ka Dievs tiešām kādu dievkalpošanas veidu nepieņem un neatzīst, savukārt kādu citu atzīst un uzskata par labu.”
  man liekas un es tam ticu, ka Dievs neuzlūko mūsu lūgšanas veidu un formu, visu nosaka sirds stāvoklis…

 2. Roberto:


  Vai Dievs dzird katru lūgšanu?

 3. machss:


  Roberto, ir jau ok, ko tu te iepostoji, tikai, kur te sakars?
  šis raksts vairāk vērsts uz pielūgšanas veidu, ja pareizi saprotu, tad tas vairāk maina lūgšanas pasniegšanas veidu, nevis sirds stāvokli, lai arī kādi dzeloņi tev miesā nebūtu ;)

 4. Roberto:


  šis e-raksts vērš uzmanību uz: to, ka

  Lielākā daļa no tiem apgalvo, ka tieši viņu pielūgšanas veids Dievam patīk vislabāk, un ka citādu pielūgšanu Viņš neatzīst.

  bet:

  Mēs neatklāsim jums kādu īpašu Dievam tīkamas kalpošanas paņēmienu, bet vērsīsim jūs uzmanību uz dažām būtiskām vietām Dieva vārdā, kur Dievs pats atklāj, kāda dievkalpošana Viņam patīk. To, vai jūsu dievkalpošana Dievam patīk, nenosaka jūsu reliģiozās idejas vai sajūtas, bet gan tas, ko Dievs ir atklājis Savā vārdā.

 5. machss:


  Roberto, līdz šim, savā īsajā mūžā esu dzirdējis tikai to, ka katoļi apgalvu, ka viņi ir vispareizākie un citi ir nepareizie… nu nedaudz arī šajā portālā reizēm jūtu tādu nostāju, bet parasti visur es esmu sastapies ar attieksmi, ka Dievs dzird katru lūgšanu, lai arī kāda tā nebūtu un, ka mēs dzīvojam tikai no Viņa žēlastības…

 6. Roberto:


  draugs machss, ne viss ko sajūt ir objektīvs, izņemot mitrumu apenēs. Pārlasi šo e-rakstu uzmanīgi, tās vērš uzmanību, ka jābslstās nevis jajūtās un iedomās, bet Dieva vārdā…Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.