Ieskaties

1 komentārs par “Kādus pielūdzējus vēlas Dievs

  1. Šeit nepieciešama neliela korekcija. Ja pareizi saprotam, kas ir pielūgšana un kas ir dievkalpošana, tad viss kārtībā. Ja ar kalopšanu saprotam – iet un darīt par Jēzus mācekļiem (Mat. 28:19-20) darot to ar pareizo attieksmi kā (Lūk. 17:10) – negaidot par to pateicību vai uzslavas, tad esam ceļā pareizā.

    Lai mūsu dievkalpošana nav nav tas, ka atrādāmies/piedalāmies/kuplinām Dievkalpojumu – jo šis vārds jau pats par sevi atklāj mums savu būtību Diev(s)kalpo-Jums… [respektīvi, tas ir kas tāds, ko Dievs dara tiem, kas Viņa vārdā sapulcējušies].

    Patiesa slavēšana nav iespējama bez patiesas ticēšanas. Un atgriezeniski – maz ticams, ka Patiesa ticība nenestu sev līdz arī augļus – patiesu prieku. Līdz ar to pie ticīgajiem mums vajadzētu novērot arī kādu no prieka izpausmēm – proti, Dieva slavēšanu un Dieva pielūgšanu!

Atbildēt