163. Kā Dieva tēls mūsos var atgriezties?Tu redzi arhīvu par Tēva griba

Liecības par trīsvienīgā Dieva miera derību

Līdz šim mēs esam redzējuši, kā Tēvs ir runājis ar Dēlu un slēdzis ar Viņu derību. Tagad mums ir jāierauga, kādā veidā Dēls ir runājis par Tēvu un šo pašu derību.

Liecības par trīsvienīgā Dieva miera derību

Lasīt tālāk »Kristus ir iznīcinājis grēku un izglābis mūs

Lai mūs izglābtu no šīs tagadējās ļaunās pasaules pēc Dieva, mūsu Tēva, prāta; Viņam lai ir gods mūžu mūžos! Āmen! [Gal.1:4b-5]

Kristus ir iznīcinājis grēku un izglābis mūs

Lasīt tālāk »


Izrauti no grēka

Slavenais ārsts un Āfrikas misionārs Alberts Šveicers muļķīgi un aplami apgalvoja, ka Jēzus cieta briesmīgu neveiksmi, kad Viņš bija ienācis Jeruzalemē. Šveicers uzskatīja, ka Jēzus gatavojās uz politiskās varas pārņemšanu Jeruzalemē, bet negaidot beidza Savu dzīvi, romiešu piesists krustā.

Izrauti no grēka

Lasīt tālāk »


Kādus pielūdzējus vēlas Dievs

Jāņa evaņģēlija 4.nodaļā mēs lasām par Jēzus sarunu ar kādu Samarijas sievieti pie akas, kas attēlota šajā gleznā. Diskusijas gaitā viņi nonāk pie būtiski svarīga jautājuma – kāda dievkalpošana vislabāk patīk Debesu Tēvam?

Kādus pielūdzējus vēlas Dievs

Lasīt tālāk »