150. Ko Dievs ir darījis zināmu par Viņa personu darbiem?


Kristus ir iznīcinājis grēku un izglābis mūs

Lai mūs izglābtu no šīs tagadējās ļaunās pasaules pēc Dieva, mūsu Tēva, prāta; Viņam lai ir gods mūžu mūžos! Āmen! [Gal.1:4b-5]

Kristus ir iznīcinājis grēku un izglābis mūs


Šajos vārdos Pāvils runā par pasauli, kāda tā ir, bija un būs, viņš nosauc par “tagadējo pasauli” – atšķirībā no nākamās mūžīgās pasaules. Apustulis šo pasauli sauc par ļaunu, jo viss, kas pasaulē atrodams, ir pakļauts velna ļaunumam, kurš valda pār pasauli.

Tādēļ pasaule ir velna valstība, jo tajā ir tikai nezināšana par Dievu, Dieva nicināšana, zaimošana un naids pret Viņu, tāpat arī — nepaklausība visiem Dieva vārdiem un darbiem. Šajā valstībā un tās varā mēs tagad esam.

Ar vārdiem: “Lai mūs izglābtu” Pāvils parāda, ka ir nepieciešama žēlastība un Kristus, tāpat arī ka neviena radīta būtne ne cilvēks, ne eņģelis — nespēj izglābt cilvēku no šīs ļaunās pasaules. Tas ir tikai dievišķās Majestātes darbs, kuru paveikt nav neviena cilvēka, nedz eņģeļa spēkos.

Kristus ir iznīcinājis grēku un izglābis mūs no velna tirānijas un kundzības, tas ir, no ļaunās pasaules, kas ir sava dieva velna paklausīgs vergs un labprātīgs sekotājs.

Mēs esam izglābti – ne savas gribas vai pūļu dēļ, bet pēc Viņa labā prāta, – kā sacīts cituviet, 1.Jņ.4:9-10: “Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība caur Viņu.”

Pāvils šeit piemin Tēva gribu, lai mēs Kristus vārdos un darbos vairāk nekā pašu Kristu uzlūkotu Tēvu. Kristus ir nācis pasaulē un pieņēmis cilvēka dabu, lai kļūtu par upurjēru, kas upurēts par visas pasaules grēkiem, tā mums dāvādams izlīgumu ar Tēvu. Tas noticis pēc Tēva žēlīgā prāta, lai mēs, vērsdami savas acis uz Kristu, taisnā cerā dotos pie Tēva.

Viņam lai ir gods mūžu mūžos! Rakstos vietām tiek iesaistīti šādi slavas un pateicības vārdi. Šis ir sava veida godbijības un goddevības apliecinājums.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.