12. Kādās divās grupās Katehisms sadala desmit baušļus?


Kristus atpirktie

Kurus tad Kristus ir atpircis?

Kristus atpirktie - Kristus ir atpirci


Kristus ir atpircis mani, pazudušu un nosodītu cilvēku, un arī visus citus, jo visi ir pazuduši un nosodīti grēka dēļ.

Jo Cilvēka Dēls ir nācis izglābt pazudušo. [Mt.18:11]

Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku. [Jņ.1:29]

Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un, ja arī kāds grēko, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā – Jēzus Kristus, tas taisnais. Viņš ir ne tikai mūsu, bet arī visas pasaules grēku izlīdzinātājs. [1.Jņ.2:1-2]

Jo ir viens vienīgs Dievs un viens vidutājs starp Dievu un cilvēkiem – cilvēks Kristus Jēzus, kas sevi ir nodevis par izpirkumu visu labā – tā kļūdams par pestīšanas liecību, laikam pienākot. [1.Tim.2:5-6]

Mēs sakām – “Viņš atpircis mani”, jo vispārējo glābšanu man jāattiecina uz sevi, un jābūt pārliecinātam ticībā, ka Viņš ir atpircis arī mani, pazudušu un nosodītu cilvēku, no grēka, nāves un velna.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.