190. Ko Bībele māca par Jēzus ciešanām un nāvi?


Par Kristus ciešanām

Ko ticības apliecība saka par Kristus ciešanām un kāmdēļ Viņam bija jācieš un jamirst?

Par Kristus ciešanām

Ticības apliecība saka, Ka Kristus tiešām cieta ārēji ar ķermeni un iekšēji ar dvēseli dēļ mums un mūsu grēkiem. Tas notika Poncija Pilāta laikā, kas liecina par Viņa ciešanu vēsturiskumu.

Kristus cieta un mira, lai Viņš varētu izglābt mani, pazudušu un nolādētu radījumu, atpirktu un atgūtu no visiem grēkiem, nāves un velna varas nevis ar zeltu vai sudrabu, bet ar savām svētajām un vērtīgajām asinīm un savām nevainīgajām ciešamām un nāvi.

Apzinoties, ka ne jau ar iznīcīgo – ar zeltu vai sudrabu – jūs esat izpirkti no savas nīcīgās dzīves, ko esat mantojuši no tēviem, bet ar dārgajām asinīm, ko izlēja Kristus – nevainīgais un neaptraipītais Jērs. [1/Pēt.1:18-19]

Kā lai atdodu to, ko neesmu zadzis?! [Ps.69:5]

Viņu, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību. [2.Kor.5:31]

Tādēļ ka šiem bērniem ir miesa un asinis, arī viņš tāpat ir pieņēmis miesu un asinis, lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara, tas ir, velnu, un lai atbrīvotu tos, kas nāves baiļu dēļ visu savu mūžu bija pakļauti verdzībā. [Ebr.2:14-15]

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.