279. Ko mūsu Kungs Jēzus Kristus mums māca Svētajā Lūgšanā ar vārdiem "šodien" un "dienišķo"?


Dārgākās asinis

Bet jūs esat tuvojušies ..jaunās derības starpniekam Jēzum un izlietajām asinīm, kas daudz spēcīgāk runā nekā Ābela asinis. [Ebr.12:22-24]

Dārgākās asinis


Jēzus Kristus, mūsu vienīgā starpnieka un aizstāvja, asinis atkal un atkal, nemitīgi runā un sauc, tā ka Dievs Tēvs uzklausa Sava mīļā Dēla saucienus un aizlūgumus par mums un ir mums žēlīgs.

Viņš mūsu grēka vairs nesaskata pat tad, ja esam grēku pārpilni, jā, arī tad, ja mūsos pašos no kāju pēdām līdz pat matu galiņiem, no iekšpuses un ārpuses, ne miesā, ne dvēselē nav nekā cita, kā vieni vienīgi grēki – Viņš uzlūko tikai Sava mīļā Dēla, mūsu Kunga, dārgās, svētās asinis, ar kurām esam slacīti.

Jo šīs asinis ir žēlastības zelta svārki, kuros esam ietērpti, lai varētu stāties Dieva priekšā. Un Dievs Tēvs nevar un negrib mūs uzlūkot citādi kā tikai tā, itin kā mēs ikviens būtu Viņa mīļais Dēls – pilni taisnības, svētuma un nevainības.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.