32. Kas ir ļauna vēlēšana?


Asinis uz tavām durvīm

“Un asinis lai ir jūsu glābšanas zīme tajos namos, kuros jūs mītat; kur Es redzēšu asinis, Es iešu jums garām, un pār jums nenāks tas sods, kas nomaitā, kad Es sitīšu Ēģiptes zemi.” [2.Moz.12:13]

Asinis uz tavām durvīm


Pār zemi bija jānāk Tā Kunga sodam. Ikvienam namam Israēla tautā kā izpirkums bija jānokauj jērs un tā asinis jāuzziež uz durvju stenderēm un palodām, jo tautai tika apsolīts: kur vien Tas Kungs uz durvju stenderēm redzēs asinis, Viņš saudzēdams ies garām un sods neskars ar asinīm apzīmētos namus. Tā tiešām notika – Dieva sods nāca pār Ēģipti, bet Viņa tauta tika izglābta.

Šis stāsts ir nozīmīgs vēstījums un mācība arī mums visiem, kas dzīvojam Jaunās derības laikā.

Apustuļa Pāvila vēstulē [1.Kor.5:7] rakstīts, ka arī mūsu Pashā Jērs ir nokauts, proti – Kristus. Viņš ir miris par mums visiem un nesis mūsu sodu, lai ticībā mēs varētu saņemt Viņa pelnīto glābšanu. Arī tev ir dota žēlastība uzziest Jēra asinis uz savu durvju stenderēm, un tu esi glābts Viņa nopelnā.

Tas Kungs, redzēdams asinis, tevi saudzēs, un Viņa sods ies garām. Šī patiesība ir spēkā arī šodien. Kad Dieva taisnīgās dusmas būs vērstas pret bezdievīgo un neticīgo cilvēci, atsevišķi cilvēki tiks saudzēti. Nevis tāpēc, ka viņi būtu labāki un pelnījuši pestīšanu, bet tikai un vienīgi tāpēc, ka uz viņu “durvīm” būs izpirkuma zīme un tie būs guvuši patvērumu glābšanā, kas par mums dārgi pelnīta ar Jēzus nāvi.

Dievs mums šo glābšanu ir novēlējis un iedibinājis Savā žēlastībā un Sava Dēla krusta nāvē. Pieņemsim šo dāvanu pateicībā un ticības paļāvībā. Asinis uz tavas sirds durvīm būs zīme, ka tu nezini nevienu citu glābšanas ceļu kā vien krustāsisto Jēzu Kristu [1.Kor.2:2].

Gods un slava lai ir Jēzus vārdam, ka Viņš mūs glābis no tīras žēlastības!

Birkas: , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.